THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

05/11/2015 16:21
(Ban hành kèm theo Quyết định số 772 /QĐ-BHXH ngày 15/6/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

I. LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT VÀ BHTN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh - huyện

2

 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh - huyện

3

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh - huyện

4

 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

Thu BHXH, BHYT và BHTN

BHXH tỉnh - huyện

 

II. LĨNH VỰC CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

BHXH tỉnh - huyện

 

III. LĨNH VỰC CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

 Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước.

Chi trả các chế độ BHXH

 

BHXH tỉnh - huyện

2

 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.

Chi trả các chế độ BHXH

 

BHXH tỉnh - huyện

3

 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Chi trả các chế độ BHXH

 

BHXH tỉnh - huyện

4

 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận

Chi trả các chế độ BHXHBHXH tỉnh - huyện

 

IV. LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh - huyện

2

 Giải quyết hưởng chế độ thai sản

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh - huyện

3

 Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh - huyện

4

 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh - huyện

5

 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh

6

 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh

7

 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh

8

 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh

9

 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh

10

 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh

11

  Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh

12

 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh

13

Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh

14Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg  BHXH tỉnh
15 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg  BHXH tỉnh

 

V. LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT  

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thực hiện chính sách BHYT

BHXH tỉnh - huyện

2

 Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thực hiện chính sách BHYT

BHXH tỉnh - huyện

3

 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thực hiện chính sách BHYT

BHXH tỉnh - huyện

4

 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thực hiện chính sách BHYT

BHXH tỉnh - huyện

Trung tâm TT và VH
Loading...