BCH Hội LHPN xã Hải Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

23/02/2024 15:08

Ngày 23/02/2024, BCH Hội LHPN xã Hải Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành đánh giá nhiệm vụ công tác 2 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024.

Mô tả: C:\Users\ASUS\Desktop\z5185097784634_d272938e9f47de57a86933fc4948e0bf.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương - Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thùy Dương - Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Sơn đánh giá kết quả hoạt động 02 tháng đầu năm 2024. Trong 2 tháng đầu năm Hội LHPN xã đã xây dựng Chương trình công tác năm với 21 chỉ tiêu và đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung vào công tác hỗ trợ Hội viên phát triển kinh tế và phát huy bản sắc các dân tộc xã Hải Sơn. Duy trì và phát triển mô hình Phụ nữ liên thế hệ bảo tồn và phát huy trang phục truyền thông và giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng và kết nạp. Bên cạnh đó tập trung vào hoạt động vệ sinh môi trường tập trung xây dựng tuyến đường xóm Đồi Tây xanh – sạch- đẹp và hướng dẫn 15 hộ gia đình 3 sạch. Tăng cường công tác tuyên truyền hội viên và nhân dân tham gia công tác vệ sinh môi trường. 

Về phương hướng trong tháng 3 năm 2024, Hội tập trung rà soát các hội viên có hoàn cảnh khó khăn để vận động nguồn kinh phí hỗ trợ theo chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Triển khai kế  hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 .

Tại hội nghị các đồng chí  BCH Hội đóng góp các ý kiến xây dựng trong chương trình công tác năm và kế hoạch 8/3. 

Các đồng chí ủy viên BCH Hôi LHPHN nữ xã phát biểu ý kiến 

Để thực hiện chủ đề công tác năm 2024: Tích cực tham gia phát triển kinh kế, văn hóa con người giàu bản sắc các dân tộc xã Hải Sơn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội; Nâng cao chất lượng đời sống hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập thể BCH Hội LHPN xã quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Chương trình công tác năm 2024 đã đề ra./.

Thùy Dương
Loading...