Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức QP - AN cho đảng viên mới khóa I, năm 2022.

06/05/2022 22:26
Chiều 6/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Thành phố tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức QP - AN cho đảng viên mới khóa I, năm 2022. Dự bế giảng có đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ban CHQS Thành phố.

Quang cảnh lễ bế giảng

Từ ngày 18/4 đến ngày 5/5, 41 học viên là đảng viên dự bị của 20 chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn Thành phố đã được học tập nghiên cứu 2 nội dung gồm: Chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN gồm các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với các vấn đề bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, củng cố QP - AN, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; nhiệm vụ công tác phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; các nội dung Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới gồm 9 chuyên đề về những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới.

Đồng chí Vũ Việt Hưng - Phó Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy thông qua quyết định

Kết thúc lớp học, đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận với 27 học viên đạt loại giỏi bằng 65,85%, khá đạt 14 học viên bằng 34,15%; Chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN với 100% được cấp giấy chứng nhận trong đó có 16 học viên đạt loại giỏi bằng 42,11% và 22 học viên đạt loại khá bằng 57,89%.

Lãnh đạo Thành ủy, Các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Ban CHQS TP trao giấy chứng nhận

Về dự và phát biểu bế giảng lớp học, Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã ghi nhận tinh thần học tập và biểu dương những kết quả mà các học viên đã đạt được; đồng chí cũng thông tin nhanh về tình hình và định hướng phát triển của TP Móng Cái đó là phấn đấu xây dựng TP Móng Cái trở thành đô thị loại I trước năm 2030. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh: cán bộ là cái gốc của mọi công việc vì vậy cần đâò tạo bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, học tập theeo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quan tâm chú trọng tới công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mỗi năm TP phấn đấu phát triển trên 200 Đảng viên mới nhằm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, trang bị kiến thức cho đội ngũ đảng viên mới, nhất là về lý luận chính trị, về chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; Về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan, đơn vị. Để khi trở về địa phương, đơn vị công tác, tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao luôn dám nghĩ dám làm dám đổi mới tư duy luôn năng động sáng tạo. Đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Ban CHQS TP sau khóa học này cần xây dựng kế hoạch đào tạo phân chia thời gian học tập thích hợp nhằm tạo điều kiện cho học viên tham gia các lớp học bồi dưỡng đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới. Đối với cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị cần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để Đảng viên trẻ có cơ hội rèn luyện cống hiến và trưởng thành, phát huy tối đa năng lực góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng TP Móng Cái ngày càng giàu mạnh và phồn vinh./.


Đại diện lớp tri ân thầy cô giáo và chụp ảnh lưu niệmTrần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...