Bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và kiến thức Quốc phòng – An ninh cho Đảng viên mới khóa II năm 2023

29/09/2023 13:57
Sáng 29/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Thành phố tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng – an ninh cho đảng viên mới khóa II năm 2023. Dự bế giảng có đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thành phố.
Bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và kiến thức Quốc phòng – An ninh cho Đảng viên mới khóa II năm 2023

Tham gia lớp bồi dưỡng có 74 học viên là đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ trực thuộc và các đơn vị đứng chân trên địa bàn Thành phố. Trong thời gian từ 13/9 đến 21/9, các học viên đã được truyền đạt 2 nội dung: Chương trình Bồi dưỡng kiến thức QP - AN gồm các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với các vấn đề bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, củng cố quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; nhiệm vụ trong công tác phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nghiên cứu hiểu rõ thêm các nội dung Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới gồm 10 chuyên đề về những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chuyên đề về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và nội dung rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng công sản Việt Nam.

Ban cán sự lớp tặng hoa tri ân các thầy cô giáo

Các học viên đã tham gia học tập với tinh thần đoàn kết, tập trung cao, mạnh dạn trao đổi, bày tỏ quan điểm đối với các vấn đề thảo luận và có sự sáng tạo, phân tích đầy đủ sâu sắc trong bài thu hoạch. Kết thúc khóa học, 100% học viên đã đủ điều kiện viết bài thu hoạch, 100% đạt kết quả giỏi và khá, trong đó đối với chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, tỷ lệ giỏi chiếm 18,33%, khá chiếm 81,67%; đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, tỷ lệ giỏi chiếm 49,3%, khá chiếm 39,4%.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ đảng viên mới, nhất là về lý luận chính trị, về chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; Về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan, đơn vị. Để khi trở về địa phương, đơn vị công tác, tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và luôn xứng đáng với danh hiệu là người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên
Chụp ảnh lưu niệm
Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...