Banner tin

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức Quốc phòng – an ninh cho đảng viên mới khóa III – năm 2017

Chiều 5/12, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức Quốc phòng – an ninh cho đảng viên mới khóa III năm 2017. Tới dự có đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy.

 

Quang cảnh buổi lễ

Tham gia lớp bồi dưỡng có 68 học viên là đảng viên dự bị của 25 chi, đảng bộ trực thuộc và 1 đơn vị gửi học. Trong thời gian từ 21/11 đến 5/12, các học viên đã được truyền đạt 2 nội dung: Chương trình Bồi dưỡng kiến thức QP - AN dành cho đối tượng 4 gồm các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, củng cố quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; nhiệm vụ trong công tác phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nghiên cứu hiểu rõ thêm các nội dung Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới gồm 9 chuyên đề chính khóa và 1 chuyên đề ngoại khóa về những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, đối với chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN có 66,6% học viên xếp loại giỏi, 33,4% xếp loại khá; đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, xếp loại giỏi đạt 66,2%, khá đạt 33,8%.

Biểu dương, khen thưởng 6 học viên hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2017.

Nhân dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 6 học viên hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2017.

Qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới giữ vững quan điểm, lập trường chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng. Đồng thời, hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Từ đó, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin cùng chuyên mục

Phát động phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tôi phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Phát động phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tôi phạm, đảm bảo an ninh trật tự


Giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Kiểm tra Thành phố Móng Cái (Việt Nam) với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc)

Giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Kiểm tra Thành phố Móng Cái (Việt Nam) với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc)


Đồng chí Ngô Hoàng Ngân- Bí thư Thành ủy Móng Cái kiểm tra thực địa một số công trình tại xã đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân- Bí thư Thành ủy Móng Cái kiểm tra thực địa một số công trình tại xã đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực


Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2017

Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2017


Phường Trần Phú: Chỉnh trang đô thị từ công tác xã hội hoá

Phường Trần Phú: Chỉnh trang đô thị từ công tác xã hội hoá


Phình Hồ đang rực rỡ hơn

Phình Hồ đang rực rỡ hơn


Tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2017

Tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2017


Tiêu hủy 138 kg lưới và dụng cụ bẫy chim trời

Tiêu hủy 138 kg lưới và dụng cụ bẫy chim trời


Diễn tập thực binh PCTT&TKCN khu vực hải đảo

Diễn tập thực binh PCTT&TKCN khu vực hải đảo


Điện lực Thành phố Móng Cái tổ chức tháng “Tri ân khách hàng”

Điện lực Thành phố Móng Cái tổ chức tháng “Tri ân khách hàng”


Những cam kết mạnh mẽ cho phát triển bền vững

Những cam kết mạnh mẽ cho phát triển bền vững


Hoạt động ngoại khóa “Tìm hiểu di sản văn hóa địa phương”

Hoạt động ngoại khóa “Tìm hiểu di sản văn hóa địa phương”


Khu Hồng Kỳ, Phường Ninh Dương khởi công xây dựng đường dân sinh

Khu Hồng Kỳ, Phường Ninh Dương khởi công xây dựng đường dân sinhHội thi Kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Hội thi Kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3