Bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND Thành phố khóa XXI: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

19/12/2023 15:04
Sau 1,5 ngày làm việc khoa học, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn trao đổi, thảo luận, tranh luận, chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, sáng 19/12, Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND Thành phố khóa XXI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 14 Nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ các đại biểu HĐND Thành phố.
Bế mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại phiên bế mạc, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, bày tỏ cảm ơn các ý kiến đồng tình của đại biểu HĐND về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Thành phố. Các ý kiến tham gia rất chất lượng, đi thẳng vào các nhóm vấn đề đã lựa chọn, nhận được nhiều sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, báo cáo làm rõ một số nội dung ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND Thành phố quan tâm thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ 16 - HĐND Thành phố khóa XXI. Đồng chí cũng đưa ra các giải pháp trong điều hành kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo của UBND Thành phố hướng tới các mục tiêu tăng trưởng, đổi mới, phát triển được đặt ra, bám sát chỉ đạo tỉnh trong các chương trình, mục tiêu, nghị quyết của Thành phố.

Chủ tọa Kỳ họp đã điều hành thông qua 14 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND Thành phố dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn Thành phố. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của Thành phố trong năm 2024, mà còn của cả giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố báo cáo làm rõ một số nội dung ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND Thành phố quan tâm thảo luận Tổ 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, nhấn mạnh: Sau 1,5 ngày làm việc rất sôi nổi, trách nhiệm, dân chủ và khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân toàn Thành phố, kỳ họp thứ 16 HĐND Thành phố khóa XXI đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên thảo luận và các văn bản tham gia ý kiến gửi chủ tọa kỳ họp, đã có 29 đại biểu tham luận, thảo luận với nhiều ý kiến tham gia tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 và một số nhiệm vụ - giải pháp phát triển Thành phố trong giai đoạn 2024 -2025. Cũng tại kỳ họp lần thứ 16, HĐND Thành phố đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và ra Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 chức danh do HĐND Thành phố khóa XXI bầu (gồm: 3 chức danh TT HĐND; 4 chức danh TTUBND; 10 chức danh Ủy viên UBND Thành phố), với kết quả tốt (17/17 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm cơ bản đều đạt mức “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm”, chỉ có 01/17 chức danh có 01 phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” ). Đây là kết quả giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND Thành phố đối với những nỗ lực, cố gắng, uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời giúp cán bộ cầu thị “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác và đời sống…

Kỳ họp đã thông qua 14 Nghị quyết, trong đó có nhiều Nghị quyết quan trọng, cần thiết để triển khai chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy và của Tỉnh bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới, phát triển của Thành phố trong năm 2024 mà còn cho cả giai đoạn 2023-2025.

Chủ tọa Kỳ họp đã điều hành thông qua 14 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu HĐND Thành phố dự họp

Để đưa các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp vào cuộc sống, đồng chí phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố giao Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và ý kiến tham gia của các đại biểu và nội dung của 14 Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp,... để khẩn trương ban hành các Chương trình, Kế hoạch, Quyết định để triển khai cụ thể các Nghị quyết trên. Nhất là khẩn trương ban hành Quyết định về giao Kế hoạch chỉ tiêu phát triển Kinh tế - xã hội năm 2024 để các cơ quan, đơn vị, các xã phường chủ động triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới 2024. Về thời gian, đồng chí đề nghị UBND Thành phố sớm tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu Kinh tế - xã hội năm 2024; đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã phường chỉ đạo HĐND cấp mình tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm trước ngày 25/12/2023.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các xã phường, các cơ quan đơn vị, Doanh nghiệp quán triệt và triển khai đầy đủ tinh thần nội dung 14 Nghị quyết kỳ họp đảm bảo hiệu quả sát thực với tình hình thực tế địa phương. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, tận dụng tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với khu Kinh tế để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của khu vực biên giới cửa khẩu, nhất là tận dụng hiệu quả kết nối của tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển chiều sâu các ngành kinh tế có lợi thế, tăng thu ngân sách để Thành phố “tự cân đối ngân sách” bền vững, phấn đấu Móng Cái đạt tiêu chí đô thị loại 1 trước 2030. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp

Bên cạnh đó, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Thành phố, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. Đề nghị Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND Thành phố chủ động thực hiện việc báo cáo kết quả kỳ họp này tới cử tri theo quy định.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung 14 Nghị quyết trên đến đông đảo cử tri và nhân dân biết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm đưa nghị quyết của HĐND Thành phố đạt hiệu quả và đi vào cuộc sống.

HĐND Thành phố kêu gọi các ngành, các cấp, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, mở ra thời kỳ phát triển mới, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và thành công hơn.

Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 16 - HĐND Thành phố khóa XXI:

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2024.

(2) Nghị quyết về phân bổ dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước, cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2024; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024

 (3) Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách Thành phố.

(4) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

(5) Nghị quyết về thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu  A5.1 và A5.2 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

(6) Nghị quyết về thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A6 - Khu đô thị du lịch biển (tại phường Trà Cổ - Bình Ngọc) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

(7) Nghị quyết về thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu D1- Đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

(8) Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 158/NQ- HĐND ngày 20/7/2023 về việc lập, chấp hành, quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố giai đoạn 2021-2024.

(9) Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu; các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.

 (10) Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(11) Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 ( kỳ họp thứ 12) HĐND Thành phố; kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND Thành phố khóa XXI.

(12) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

(13) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

(14) Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...