Bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố khóa XXI

22/07/2022 16:07
Trong hai ngày 21 và 22/7, với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và Nhân dân, kỳ họp lần thứ 8 HĐND Thành phố khóa XXI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2022, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố chủ tọa Kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái; đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại Kỳ họp

Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố phát biểu 

Kỳ họp đã thông qua tờ trình về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2021, phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2021 chuyển sang năm 2022; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư năm 2022; Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách thành phố; Tờ trình điều chỉnh một số nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng đất ở tái định cư khu 5, phường Hải Yên; thông qua một số báo cáo, tờ trình quan trọng khác. 

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố đã nhất trí với các báo cáo của UBND thành phố và các cơ quan đã trình tại kỳ họp, thống nhất đánh giá: Thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2022, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Thành phố đứng trước những khó khăn, thách thức, đại dịch Covid -19 vẫn tác động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội Thành phố, nhất là đối với hoạt động du lịch, thương mại xuất nhập khẩu. Thành ủy- HĐND-UBND cũng như cả hệ thống chính trị Thành phố đã duy trì tốt sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động triển khai nhiệm vụ theo đúng chương trình đã đề ra; giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới - sáng tạo, đảm bảo “Sát, đúng, trúng, kịp thời, hướng về cơ sở” tập trung vào triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhiệm vụ cơ bản thường xuyên của năm 2022, trong đó chú trọng giải quyết dứt điểm những việc tồn tại kéo dài và những điểm tắc nghẽn đối với sự phát triển Thành phố. Được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng thuận, hưởng ứng của toàn dân, nên việc triển khai các nhiệm vụ đều đạt và vượt tiến độ đề ra, được Tỉnh ghi nhận và đánh giá cao, nhất là “Lòng tin của nhân dân” vào các cấp ủy Đảng, Chính quyền được nâng lên rõ rệt. 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu tại Kỳ họp 

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tiếp thu, làm rõ một số nội dung tại Kỳ họp

Đại biểu tham gia chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Kỳ họp cũng tiến hành tham luận, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp thu, làm rõ các nội dung đại biểu HĐND Thành phố và cử tri quan tâm. Đồng thời tiến hành miễn nhiệm và thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Quang Sở; thông qua Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố khóa XXI đối với ông Phạm Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố; thông qua Nghị quyết miễn nhiệm, bầu Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp đã thông qua 19 Nghị quyết quan trọng với sự đồng thuận của 100% đại biểu HĐND Thành phố.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố khóa XXI; Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố khóa XXI

Tặng hoa cho các đồng chí vừa miễn nhiệm và được bầu bổ sung

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai các Nghị quyết đạt hiệu quả, cụ thể: Quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép", nhất là tiếp tục củng cố "vùng xanh an toàn" gắn với đẩy nhanh tiến độ xây dựng cửa khẩu số thông minh, bảo đảm thuận lợi về quy trình, thủ tục thông quan, nâng cao hiệu suất thông quan, tăng kim ngạch XNK; đôn đốc, kiểm soát tiêm Vacin mũi 4 đến 100% đối tượng theo chỉ đạo; kịp thời điều chỉnh kịch bản phòng chống Covid-19 khi đường Cao tốc đi vào hoạt động; điều chỉnh 3 phòng tuyến chống dịch trong trạng thái bình thường mới

Xác định GPMB là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên trong vài năm tới để có quĩ đất sạch – xác định đây là nguồn lực – lợi thế  cạnh tranh rất mạnh để thu hút đầu tư phát triển Thành phố năm 2022 và những năm tiếp theo. Theo đó phải tập trung GPMB các dự án không phân biệt nguồn vốn; kiên trì vận động người dân đồng thuận thực hiện công tác GPMB; sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư; Giải quyết dứt điểm tồn tại đất đai; kiên quyết xử lý đối với các hộ cố tình không thực hiện Luật định. Siết chặt quản lý về QH, đất đai, XD, quản lý khu du lịch; tăng cường đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng triển khai các dự án, kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm luật đất đai, qui hoạch, xây dựng và các dự án chậm tiến độ, ; sớm hoàn thành các QH (nhất là qui hoạch phân khu; QH chung xây dựng 5 xã – nhất là 3 xã lên phường; QH chi tiết khu DL Trà Cổ; Mỗi xã, phường sớm hoàn thành xây dựng một mô hình Đề án chỉnh trang khu dân cư hiện hữu bảo đảm kết nối đồng bộ với quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất,... để phục vụ công tác lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, triển khai các dự án đầu tư, là cơ sở để cấp mới, cấp đổi, chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhân dân .

Tăng cường giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ – nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm mà mỗi đơn vị đã đăng ký và cam kết với Thành ủy hoàn thành tốt trong năm 2022. Tập trung công tác thanh kiểm tra – nhất là thanh kiểm tra các DA đầu tư công; kiểm tra việc thực hiện qui chế DCCS tại một số trường học; Xây dựng và triển khai phương án xử lý đối với một số cán bộ xã đến nay chưa đủ tiêu chuẩn. Tích cực đề nghị để sớm thực hiện mô hình tổ chức quản lý Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ theo chỉ đạo của Tỉnh…Chú trọng các giải phát phát triển du lịch bền vững nhưng phải gắn với tăng thu ngân sách từ hoạt động du lịch. Chú trọng công tác tài chính – ngân sách, gắn với trách nhiệm người đứng đầu bảo đảm cân đối thu – chi từng cấp ngân sách; tìm mọi biện pháp để khai thác hiệu quả mọi dư địa tăng trưởng, phấn đấu đảm bảo kế hoạch thu, chi ngân sách; Thực hiện nghiêm nguyên tắc “có thu thì mới có chi” và phải bảo đảm ưu tiên nhiệm vụ chi thường xuyên, chi an sinh xã hội và bố trí dự phòng ngân sách để bù đắp hụt thu; Triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên; Phấn đấu thu – chi - giải ngân vốn đầu tư đảm bảo kế hoạch đề ra. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố cũng chỉ ra 6 nhiệm vụ cơ bản thường xuyên khác, cần quan tâm, trong đó quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh luôn tạo môi trường tốt cho Kinh tế - xã hội phát triển - nhất là, duy trì nắm sát, nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển; Tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình nhân dân, tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở…

Với các nhiệm vụ giải pháp trên, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tăng cường giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ – nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm mà mỗi đơn vị đã đăng ký và cam kết với Thành ủy hoàn thành tốt trong năm 2022./.

 

Hải Ninh
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái
Loading...