BHXH thành phố Móng Cái: Hội nghị hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

07/11/2023 11:06
Thực hiện Kế hoạch 3063/KH-BHXH ngày 16/10/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Ngày 06/11/2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. Tham dự hội nghị có ban lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động cơ quan BHXH thành phố.

 

Hội nghị tuyên, quán triệt, triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc BHXH thành phố đã tuyên truyền, quán triệt, phổ biến về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua năm 2022, 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;Tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng; các văn bản về an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin ngành BHXH.

Thông qua Hội nghị tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và kiến tạo phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực; thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động./.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...