Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam dự hội nghị kiểm điểm BCH Đảng bộ xã Bắc Sơn

Ngày 2/12, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã đến dự hội nghị họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, tập thể, cá nhân, lãnh đạo quản lý và Đảng viên năm 2021 tại Đảng ủy xã Bắc Sơn.

Quang cảnh hội nghị kiểm điểm

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự hội nghị

 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2021, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã Bắc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết trên các lĩnh vực và đã đạt được một số kết quả quan trọng: Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã với kết quả 100% cử tri đi bầu cử, số đại biểu bầu đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, thành phần. Tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh và Thành phố: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", “Cao hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn”. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, ban hành Quy chế hoạt động; thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19, tổ Covid cộng đồng, tổ chăm sóc sức khoẻ cho người mắc Covid-19 tại cộng đồng; thành lập các tổ liên gia tự quản phòng, chống dịch Covid-19 tại 4 thôn; bổ sung hương ước, quy ước quy định về phòng, chống dịch; xây dựng phương án tổ chức quản lý, chăm sóc người mắc SARS-CoV-2 đáp ứng với các cấp độ dịch; tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn với hơn 1.000 người, số trẻ từ 12 đến dưới 18 được tiêm đạt tỉ lệ 95,5%.

Đồng chí Vũ Thái Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn chủ trì hội nghị kiểm điểm

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, trong đó quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kết nạp đảng viên. Chú trọng đến việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể, tăng cường kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo Hội đồng nhân dân xã tổ chức thành công các kỳ họp theo luật định; kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ, lãnh đạo chủ chốt diện HĐND bầu; rà soát, đề nghị Thành uỷ bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo xã. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng nắm tình hình tư tưởng nhân dân gắn với giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, công tác giáo dục; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh dân tộc trên địa bàn. Bên cạnh đó tập trung tháo gỡ, giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm trong phạm vi thẩm quyền, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch đất ở, giao đất, giao rừng...Tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao; tập trung hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM kiểu mẫu, xây dựng 2 thôn Lục Phủ và Pẹc Nả đạt chuẩn NTM, hoàn thành chỉ tiêu 5 vườn mẫu và 108 hộ mẫu; chỉnh trang các tuyến đường, các hạng mục công trình nhà văn hoá, điện chiếu sáng trục đường thôn. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 4/4 tiêu chí, 13/13 chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu...

Đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp tại hội nghị

 

Trên cơ sở kiểm điểm của tập thể Đảng ủy xã Bắc Sơn năm 2021, các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như chỉ ra khuyết điểm, hạn chế của tập thể Ban chấp hành, lãnh đạo quản lý và từng cá nhân các đồng chí gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao năm 2021; đồng thời đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục của tập thể và cá nhân trong năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, chuyển biến tích cực mà Đảng ủy xã Bắc Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm mà xã Bắc Sơn cần tập trung, cụ thể là: Quan tâm về công tác cán bộ, sắp xếp, kiện toàn một số chức danh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng tầm nhận thức, lý luận, chuyên môn đội ngũ cán bộ. Tập trung vào nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xử lý giải quyết dứt điểm như quản lý đất đai, quản lý rừng, trong đó cần nắm chắc tình hình, đẩy nhanh quy hoạch đất ở, quy hoạch các điểm dân cư theo hiện trạng; bám sát nhu cầu thực tế của người dân, ưu tiên những trường hợp có đủ điều kiện để thực hiện trước; công tác giao rừng phải theo hiện trạng đang quản lý sử dụng, không để xảy ra bức xúc, phát sinh đơn thư khiếu nại trong nhân dân.

Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trên cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn, công khai, chấp hành đúng nguyên tắc của Đảng; nêu cao vai trò người đứng đầu trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, đảng viên. Quan tâm đến việc giáo dục đào tạo nghề cho học sinh; vận động học sinh đến trường bằng nhiều hình thức; quan tâm chú trọng công tác giảm nghèo, kiên quyết thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo, phấn đấu 100% thoát nghèo trong năm 2022 trên địa bàn xã ./.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...