Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam giám sát, nắm tình hình nhân dân về việc sắp xếp phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú

12/04/2024 11:26
Ngày 12/4/2024, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra thực tế, giám sát, nắm tình hình nhân dân về việc sắp xếp phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú tại hai địa phương Hòa Lạc và Trần Phú.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 trên địa bàn thành phố Móng Cái, việc sắp xếp phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú trong giai đoạn 2023-2025 đảm bảo đúng định hướng về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã quy định tại Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thực tế, giám sát, nắm tình hình nhân dân tại các khu phố trên địa bàn phường Trần Phú

Việc sắp xếp phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú phù hợp với tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030; phù hợp với điều kiện về vị trí địa lý, địa hình, địa giới hành chính và nguyện vọng của nhân dân, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương, góp phần thực hiện tinh giản về biên chế, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đồng thời gắn với giảm biên chế sẽ giảm được nguồn kinh phí chi cho hoạt động của bộ máy cơ quan hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Sau khi sáp nhập, quy mô đơn vị hành chính mới tăng, là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thực tế, giám sát, nắm tình hình nhân dân tại các khu phố trên địa bàn phường Hòa Lạc 

Qua kiểm tra, giám sát việc niêm yết xin ý kiến nhân dân về sáp nhập đơn vị hành chính tại tất cả các nhà văn hóa khu tại phường Hoà Lạc, Trần Phú, gặp gỡ người dân, lãnh đạo khu phố, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận các phản ánh về tinh thần phấn khởi, hồ hởi, đồng thuận nhất trí cao của Nhân dân hai phường trong việc sắp xếp đơn vị hành chính để đạt mục tiêu chung đảm bảo sự ổn định, phát triển KTXH, phát triển đô thị và đảm bảo bộ máy tinh giản, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Với một số đề nghị của nhân dân liên quan đến tên gọi các khu phố, đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp thu, sẽ đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguyện vọng của nhân dân trên cơ sở phù hợp với định hướng chung. Sau khi đề án hoàn thành, thành phố sẽ phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng ưu tiên khoảng thời gian ngắn nhất giải quyết nhanh thủ tục hành chính, giấy tờ cho nhân dân.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...