Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam dự Đại hội Chi bộ khu phố I Phường Hòa Lạc

03/07/2022 17:43
Hòa chung không khí Đại hội đồng loạt 100 Chi bộ Thôn, khu trên địa bàn thành phố Móng Cái, sáng ngày 3/7, đại hội chi bộ khu phố I Phường Hòa Lạc long trọng kha mạc. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự.

Chủ đề của Đại hội chi bộ khu phố I, phường Hòa Lạc nhiệm kỳ 2022 - 2025 là: “Phát huy truyền  thống khu phố kiểu mẫu và sức mạnh đoàn kết dân chủ tập chung; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, đưa khu phố I phát triển toàn diện, bền vững”.

Các Đại biểu Chào cờ, hát Quốc ca tại Đại hội 
Đồng chí Trần Quốc Bình, Bí thư Chi bộ khu I Hòa Lạc khai mạc Đại hội 

Với 62 Đảng viên, nhiệm kỳ 2020-2022 vừa qua, Chi bộ khu phố I đã phát huy tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới” xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển KT - XH, giữ vững QP - AN, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Trong đó, phát huy vai trò, vị trí hạt nhân chính trị ở khu dân cư, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân; lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ do Đảng ủy phường giao và các công việc của cộng đồng dân cư tại khu phố; đồng thời, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu và có thực chất gắn với thực hiện tốt việc “Nêu gương” của cán bộ, đảng viên; đổi mới hiệu quả nội dung, phương thức tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; 

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chúc mừng Đại hội 
Đồng chí Mễ Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Hòa Lạc phát biểu chúc mừng Đại hội 

Hàng năm có trên 80% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viện đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ TSVM 3 năm liên tục (2019 - 2020- 2021). Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được tăng cường, dân chủ được phát huy; Ban công tác Mặt trận đã có nhiều đổi mới trong công tác tập hợp, đoàn kết Nhân dân; bám sát cơ sở, phát huy tốt vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín. Phối hợp tốt với các cấp, các ngành trong việc vận động Nhân dân khu phố I thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động; tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động  “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa; làm tiền đề cho xây dựng “gia đình kiểu mẫu, khu phố kiểu mẫu”, triển khai hiệu quả các phong trào “Vì người nghèo”, Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” … Góp phần đưa khu phố xứng đáng là khu kiểu mẫu  của phường Hòa Lạc và của thành phố Móng Cái.

Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy, bầu trực tiếp Bí thư 

Tại Đại hội, Chi bộ đã thảo luận, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân tích ưu điểm, đánh giá đúng thực trạng tồn tại, thống nhất quan điểm “5 thật” trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2022 – 2025, đó là: “Suy nghĩ thật - Nói thật- Làm thật - Hiệu quả thật - Hưởng thụ thật”, tập trung “xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng sức mạnh đoàn kết dân chủ tập trung; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, đưa khu phố I phát triển toàn diện, bền vững”.

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ gồm 07 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ tại Đại hội. Đồng chí Trần Quốc Bình tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ khu phố I.

Ban Chi ủy ra mắt Đại hội 
Thu Hằng- Trần Huân
Trung tâm TTVH
Loading...