Bình Ngọc tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ phường nhiệm kỳ 2024-2029

29/11/2023 08:37
Sáng ngày 29/11/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Binh Ngọc tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đại biểu MTTQ phường nhiệm kỳ 2024-2029. Dự chỉ đạo hội nghị có Ông Nguyễn Hùng Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Ông Khổng Minh Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ, Trưởng Khối Dân vận phường; Ông Nguyễn Văn Tuyên - Phó Chủ tịch HĐND phường và các vị ủy viên UMTTQ phường.

 

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Bà Lăng Thị Thanh –  Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ phường báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ phường đã phối hợp với các tổ chức thành viên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình thống nhất hành động, kế hoạch công tác năm. Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng Khối Đại đoàn kết toàn dân; chung sức, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện có hiệu quả.  Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ phường triển khai thực hiện và ngày càng chú trọng hơn, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, công tác kiện toàn Ban Công tác Mặt trận luôn được quan tâm; nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng được đổi mới và nâng cao hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động chung tay xây dựng đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi lập thành tích chào mừng Ðại hội Mặt trận Tổ quốc MTTQ phường, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị, Ông Khổng Minh Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ, Trưởng Khối Dân vận phường đã phát động và kêu gọi các tổ chức thành viên, Ban CTMT, các tầng lớp nhân dân trong phường đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hưởng ứng thực hiện hiệu quả các nội dung thi đua, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Với tinh thần đó 4/4 Ban Công tác mặt trận đã đăng ký các mô hình, phân việc cụ thể hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua do Mặt trận tổ quốc phường phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ông Nguyễn Hùng Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực, hiệu quả của MTTQ phường và tổ chức thành viên trong năm 2023. Để công tác Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tối đa sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc trong việc xây dựng, phát triển địa phương, đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với Nhân dân, hướng về cơ sở. Quan tâm thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, đặc biệt quan tâm giải pháp triển khai hiệu quả “Ngày xanh trong tuần”; “Ngày chủ nhật xanh”, thu gom rác thải, thùng xốp dọn vệ sinh tại các điểm công cộng, các phong trào hành động cách mạng tại địa phương gắn với phát động đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống Mặt trận lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ phường, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với những công trình phần việc cụ thể.

Tại hội nghị, UB MTTQ phường đã bày tỏ sự trân trọng và tặng quà chia tay Bà Nguyễn Thị Xuân - Nguyên Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu 4 và Bà Nguyễn Thị Hằng Nguyên Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu 2. Trong quá trình công tác các đồng chí trưởng ban tuy lớn tuổi nhưng rất tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động, sát dân, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác Mặt trận hàng năm, có nhiều đóng góp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Đoàn Thu
MTTQ phường Bình Ngọc
Loading...