Bốc thăm giao đất tái định cư

Ngày 15/10, Hội đồng bốc thăm giao đất tái định cư, Thành phố Móng Cái tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất tại một số dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Các hộ dân trực tiếp bốc thăm trước sự giám sát của Hội đồng

Hộ dân ký nhận kết quả

Hội đồng bốc thăm giao đất tái định cư cùng các hộ dân tại buổi lễ

Theo đó, Hội đồng bốc thăm, thành phố Móng Cái đã tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư thuộc dự án khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1); Hạ tầng khu tái định cư thôn 5, xã Hải Xuân; Khu đô thị đại lộ Hòa Bình Kéo dài tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái. Tại buổi lễ bốc thăm, các hộ dân đã được đồng chí Nguyễn Tiến Thái - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành đất Thành phố thông tin nhanh về các ô đất sẽ bố trí cho tái định cư, kiểm tra niêm phong thùng phiếu, những nội dung các văn bản pháp lý liên quan đến công tác giao đất tái định cư của UBND Thành phố Móng Cái, Hội đồng bốc thăm tái định cư và một số yêu cầu về đảm bảo an ninh trật tự tại buổi bốc thăm giao đất tái định cư. Số lượng đăng ký bốc thăm ô đất tái định cư, yêu cầu trong công tác hoàn thiện hồ sơ sau khi việc bốc thăm được hoàn thành cũng như thời gian các hộ nộp nghĩa vụ tài chính đối với các ô đất. Tại buổi lễ, đã có 8/10 hộ tham gia bốc thăm, trong đó 2 hộ vắng mặt không tham gia bốc thăm, không tham gia bốc thăm. Các hộ dân được bốc ngẫu nhiên số thứ tự từ 01 cho đến hết theo danh sách hộ dân kèm theo thông báo bốc thăm để được vào phòng thực hiện bốc thăm. Lần lượt từng hộ dân bốc thăm và xác nhận kết quả vào phiếu bốc thăm đối với ô đất mà mình bốc được. Buổi lễ bốc thăm được thực hiện theo các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Qua đó, giúp người dân ổn định cuộc sống, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, nhà ở có chỗ ở mới theo quy định của pháp luật.

Đối với, dự án Hạ tầng khu dân cư Bắc Đại lộ Hòa Bình, thành phố Móng Cái, năm 2021. Hội đồng bốc thăm giao đất tái định cư, Thành phố Móng Cái đã tổ chức bốc thăm tái định cư cho 8 hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành Phố. Tuy nhiên, 8 hộ dân đã vắng mặt không có lý do. Hội đồng bốc thăm cũng đã lập biên bản niên yết công khai các hộ dân vắng mặt nêu trên, thực hiện theo qui định./.

Biên bản lễ bốc thăm: 

Biên bản bốc thăm giao đất tái định cư thuộc dự án khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1); Hạ tầng khu tái định cư thôn 5, xã Hải Xuân; Khu đô thị đại lộ Hòa Bình Kéo dài tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Biên bải dự án Hạ tầng khu dân cư Bắc Đại lộ Hòa Bình, thành phố Móng Cái, năm 2021

 

Trần Bình
Trung tâm Truyền Thông & Văn Hóa
Loading...