Bưu điện Thành phố Móng Cái

21/11/2012 20:38

Trụ sở: Số 01 Hùng Vương – phường Hòa Lạc – Móng Cái – Quảng Ninh

Điện thoại : 02033.882.333 Fax: 02033.881.008

I, Chức năng nhiệm vụ:

* Là cơ quan chủ đạo trong việc truyền đưa thông tin Bưu chính Viễn thông, phục vụ các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn.

* Thực hiện công tác phục vụ các dịch vụ hành chính công theo quy định của Bộ thông tin Truyền thông và nhà nước yêu cầu.

* Thực hiện kinh doanh các dịch vụ, ngành nghề theo quy định của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

+ Trong nước: Dịch vụ bưu chính kinh doanh trong nước (Các dịch vụ: Bưu phẩm thường; bưu phẩm không địa chỉ; bưu phẩm bảo đảm; Bưu kiện thủy bộ; các dịch vụ giá trị gia tăng); Dịch vụ bưu chính phổ cập (Các dịch vụ: Thư cơ bản; bưu thiếp); Dịch vụ Logistisc - Eco (Dịch vụ Logistisc – Eco; các dịch vụ giá trị gia tăng); Dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ bưu chính KT1 (Dịch vụ KT1; các dịch vụ cộng thêm); Dịch vụ chuyển phát hàng nhanh nội tỉnh “Ship hàng nhanh nội tỉnh”; Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS (dịch vụ EMS, dịch vụ đặc biệt; dịch vụ cộng thêm); Dịch vụ EMS hỏa tốc; Dịch vụ EMS thỏa thuận; Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) liên tỉnh.

+ Quốc tế: Dịch vụ thư cơ bản và bưu thiếp quốc tế; Dịch vụ chuyển phát tài liệu và gói nhỏ thương mại điện tử ePacket đi quốc tế; Dịch vụ tài liệu quốc tế; Dịch vụ bưu kiện đi quốc tế; Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS quốc tế; Dịch vụ gói nhỏ quốc tế; các dịch vụ giá trị gia tăng.

-  Các dịch vụ bưu chính bao gồm:

      * Các dịch vụ tài chính:

      - Thư chuyển tiền

     - Chuyển tiền nhanh

     - Điện chuyển tiền - Thẻ TKCN - Nhờ thu, nhờ trả.

     - Nhận trả chuyển tiền Quốc Tế.

      * Các dịch vụ Bưu chính:

     - Bưu phẩm, Bưu kiện trong nước và quốc tế.

     - Dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) trong nước và Quốc tế.

     - Dịch vụ thường trong nước và quốc tế.

     - Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD).

     - Dịch vụ cấp đổi hộ chiếu.

     - Dịch vụ VNXPESS trong nước.

     - Dịch vụ Bưu chính uỷ thác.

     - Dịch vụ bảo hiểm bưu điện, DV bảo hiểm bưu chính.

     - Dịch vụ PHBC bao gồm 300 loại báo và tạp chí.

    * Các dịch vụ viễn thông:

    - Bán thẻ điện thoại các loại.

         * Cơ cấu tổ chức :

     Bưu điện Móng Cái bao gồm:

     - 5 tổ chức sản xuất.

     - 4 Bưu cục.

     - 11 Điểm văn hóa xã.

     - 7 đại lý

         II, DANH SÁCH LÃNH ĐẠO 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO 

Đồng chíNguyễn Thị Hồng Ánh

- Chức vụ:   Phó Giám đốc Phụ trách

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị doanh nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email:  nguyenhonganhbdmc@gmail.com

- Số điện thoại: 0948.678.678

Đồng chí: Bùi Kim Thoa

- Chức vụ:   Phó Giám đốc 

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị doanh nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: buikimhoa.mc@gmail.com

- Số điện thoại: 0913.261.001

Đồng chí : Trương Thị Ánh Tuyết

- Chức vụ: Kế toán trưởng- Chủ tịch công đoàn

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0912090000

- Email: truonganhtuyet74@ gmail.com

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƠN VỊ

Đồng chí : Lam Thị Lê

- Chức vụ: Kế toán

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0912036828

- Email: lamlemc@ gmail.com

Đồng chí : Cao Việt Dũng

- Chức vụ: Kế toán

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0948678668

- Email: caovietdung73@gmail.com

Đồng chí :Phạm Thu Tình

- Chức vụ: Thủ quỹ - Thủ kho

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0917313123

- Email: minhtinhmc@ gmail.com

Đồng Chí: Hoàng Thị Thúy Ninh

- Chức vụ : Trưởng Bưu cục phát

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Doanh thác bưu chính

- Số điện thoại: 0913501366

- Gmail: thangninhkhoa@gmail.com

Đồng chí : Bùi Thị Thủy

- Chức vụ : Nhân viên Bưu cục phát

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Doanh thác bưu chính

- Số điện thoại: 0913262266

- Gmail: buithuy.qnh72@gmail.com

Đồng Chí: Lê Thị Hường

- Chức vụ : Nhân viên Khai thác bưu cục phát

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Doanh thác bưu chính

- Số điện thoại:  0948678588

Đồng chí : Cao Thị Vân

- Chức vụ: Nhân viên Khai thác bưu cục phát

- Trình độ văn hóa: 12/12

-  Trình độ chuyên môn: Trung cấp Doanh thác bưu chính

- Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp

- Số điện thoại: 0915766808

 

Đồng chí : Bùi Xuân Phùng

- Chức vụ: nhân viên nghiệp vụ tổ Bưu cục phát

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông

- Số điện thoại: 0961962399

- Gmail: buixuanphung@gmail.com