Các căn cứ để xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Ngày 3/11, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 2/10/2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy định này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị./.

Theo TTXVN/Vietnam+
Loading...