Banner tin

Các địa phương tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp

Cùng với cả nước, các địa phương, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

TP Móng Cái triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các chi, đảng bộ trực thuộc tỉnh, nhất là đảng bộ các địa phương đã bám sát vào tình hình thực tế tại địa phương, ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu cấp huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định rõ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Đến thời điểm hiện tại, Thành ủy Móng Cái đã triển khai xong các bước đầu tiên về chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là địa phương được Tỉnh ủy lựa chọn là đơn vị thực hiện đại hội điểm khối thành phố, thị xã của tỉnh. Xác định công tác tổ chức đại hội đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố đã triển khai hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thành phố đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Thành ủy Móng Cái phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy và lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng phụ trách địa bàn, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Bí thư Thành ủy Móng Cái, cho biết: Ngoài Kế hoạch số 256-KH/TU ngày 18/7/2019 của Thành ủy chỉ đạo chung công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn, Thành ủy ban hành thêm Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 30/8/2019 về chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, giúp cấp ủy chỉ đạo sâu sát hơn, đúng và trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm. Theo chỉ đạo của Thành ủy Móng Cái, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của tổ chức đảng và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xong trước ngày 31/12/2019; dự thảo báo cáo chính trị lần 1 của Đảng bộ thành phố xong trước ngày 31/12/2019, dự thảo lần 2 xong trước ngày 15/2/2020, dự thảo lần cuối xong trước ngày 15/3/2020.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Chính (thứ 2, từ trái sang)

trao đổi với đảng viên, nhân dân thôn 1, trước thềm bầu trưởng thôn vào đầu năm 2020.

Cũng như TP Móng Cái, cấp ủy, chính quyền huyện Hải Hà cũng đang chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp. Bên cạnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội, Huyện ủy Hải Hà đã ban hành các quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện nay, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đang được các chi, đảng bộ tích cực triển khai xây dựng. Theo kế hoạch, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xong trước ngày 10/12/2019; của các chi, đảng bộ trực thuộc xong trước ngày 31/12/2019; dự thảo báo cáo lần 1 của đảng bộ huyện xong trước ngày 31/12/2019, dự thảo lần 2 xong trước ngày 28/2/2020.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy Hải Hà, cho biết: Huyện ủy đang tập trung chỉ đạo rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hà lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, qua đó đánh giá một cách thực chất về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn. Từ đó xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới được sát với tình hình thực tế tại địa phương. Cùng với đó, căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, chúng tôi đã thực hiện rà soát công tác cán bộ, lựa chọn những cán bộ vào cấp ủy khóa mới có đủ tiêu chuẩn chung được nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Căn cứ theo quy định và tình hình thực tế của địa phương, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Huyện ủy Hải Hà có số lượng không quá 37 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy không quá 11 đồng chí; số lượng cấp ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn 166 đồng chí. Đến nay các đồng chí cấp ủy khóa mới đang được Tiểu ban nhân sự thực hiện rà soát, thẩm định hồ sơ theo đúng các quy định và đảm bảo nguyên tắc kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ…

Theo kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy Hải Hà, các chi bộ thực hiện đại hội điểm tiến hành đại hội trong tháng 1/2020; chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành xong đại hội trước 20/2/2020; chi bộ cơ sở hoàn thành đại hội xong trước 25/4/2020; đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội xong trước ngày 10/5/2020 và hoàn thành đại hội Đảng bộ huyện trước ngày 30/8/2020.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu, tin tưởng Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tại các địa phương sẽ thành công tốt đẹp, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tin cùng chuyên mục

Lễ hội Đình Trà Cổ- di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Lễ hội Đình Trà Cổ- di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia


Móng Cái ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam

Móng Cái ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam


Báo thông tin giả đến cảnh sát hình sự, người đàn ông bị xử phạt

Báo thông tin giả đến cảnh sát hình sự, người đàn ông bị xử phạt


Bắt giữ gần 6 tạ thịt vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc chuẩn bị được bán ra chợ dân sinh

Bắt giữ gần 6 tạ thịt vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc chuẩn bị được bán ra chợ dân sinh


Thành đoàn Móng Cái sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ

Thành đoàn Móng Cái sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ


“Đầy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khoẻ của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại”

“Đầy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khoẻ của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại”


Tập đoàn Bến Thành khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Móng Cái

Tập đoàn Bến Thành khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Móng Cái


Hội thảo "Tinh hoa Montessori - phương pháp giáo dục hiện đại quốc tế & ứng dụng trong hệ thống liên cấp Mầm non Hoa Sen, Tiểu học Kim Đồng"

Hội thảo "Tinh hoa Montessori - phương pháp giáo dục hiện đại quốc tế & ứng dụng trong hệ thống liên cấp Mầm non Hoa Sen, Tiểu học Kim Đồng"


Khánh thành nhà nhân đạo tặng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng cao

Khánh thành nhà nhân đạo tặng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng cao


Kiểm tra, giám sát công tác cách ly y tế tại Móng Cái

Kiểm tra, giám sát công tác cách ly y tế tại Móng Cái


Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định về công tác phòng không nhân dân

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định về công tác phòng không nhân dân


Giao ban công tác đóng quân canh phòng và công  tác dân vận quý  II năm 2020

Giao ban công tác đóng quân canh phòng và công tác dân vận quý II năm 2020


Giải bóng đá nữ bãi biển TP Móng Cái lần thứ II, năm 2020

Giải bóng đá nữ bãi biển TP Móng Cái lần thứ II, năm 2020


Ban CHQS TP Móng Cái xây dựng nhà tình nghĩa tặng cựu chiến binh

Ban CHQS TP Móng Cái xây dựng nhà tình nghĩa tặng cựu chiến binh


Bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam