Các hoạt động kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)

13/11/2023 13:49
Sáng ngày 12/11, xã Vĩnh Thực tại 03/03 thôn đồng loạt tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”

Quang cảnh hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)

Dự buổi lễ kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), về phía lãnh đạo thành phố có Đ/c Hoàng Minh Vương - UVBTV thành uỷ, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố Móng Cái dự và chỉ đạo. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ VN ( 18/11/1930 - 18/11/2023) của cả nước nói chung và của xã Vĩnh Thực nói riêng. Phát huy truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất, trong thời kỳ xây dựng đất nước, mặt trận tổ quốc xã đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực tự cường vươn lên, khai thác mọi tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Phát động. Tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức, kinh tế xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đ/c Hoàng Minh Vương - UVBTV thành uỷ, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố Móng Cái 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đ/c Hoàng Minh Vương - UVBTV thành uỷ, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố Móng Cái đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thực trong suốt thời gian qua, sự chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có nhiều mô hình hay, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí mong rằng trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tập thể UB MTTQ VN xã Vĩnh Thực tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt vai trò giám sát, đồng thời nghiên cứu sâu các văn bản của Đảng và Nhà nước trong xây dựng kế hoạch, chương trình, tìm tòi những nội dung phù hợp để giám sát có hiệu quả.

Đ/c Hoàng Minh Vương - UVBTV thành uỷ, Chỉ huy trưởng BCH quân sự thành phố Móng Cái tặng hoa chúc mừng ngày hội
Đ/c Nguyễn Duy Đông - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thực trao tặng giấy khen cho các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào

 

Đại diện lãnh đạo các Trường học trên địa bàn tặng hoa chúc mừng

 

 

 

Tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang 93 năm qua của MTTQ Việt Nam, MTTQ xã Vĩnh Thực tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn kết công tác Mặt trận với nhiệm vụ của địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lê Văn Tiền
Loading...