Các ngành chức năng khối Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

19/05/2022 16:46
Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5, các ngành chức năng khối Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã đến dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.


Trong không khí thành kính, trang trọng, các ngành chức năng Khối Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã đặt vòng hoa kính dâng Bác, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của Bác - lãnh tụ kính yêu của Đảng, nhân dân ta; nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.


Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu, các ngành chức năng Khối Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái hứa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường; quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy trình thông quan tại các cửa khẩu, lối mở, tạo điều kiện cho hoạt động XNK trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn; nâng cao chỉ số cạnh tranh cửa khẩu, thu hút doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thúc đẩy XNK chính ngạch; đảm bảo tốt công tác thu, chi tài chính… Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo; góp phần xây dựng TP Móng Cái càng phát triển như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...