Cách test nhanh Covid-19 tại nhà

08/11/2021 09:30

Quy trình thực hiện 5 bước gồm chuẩn bị, thu thập mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, tách chiết mẫu, đọc kết quả và hủy bỏ các vật liệu đã sử dụng.

Thái Hải
Báo Quảng Ninh điện tử
Loading...