Banner tin

Cải cách hành chính ở Móng Cái: Đột phá để phát triển.

Thời gian qua, Thành phố Móng Cái luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, rõ nét trên cả 6 nội dung trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020.

Bộ phận Một cửa tiếp công dân của phường Ka Long

Móng Cái chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung cải cách thể chế với các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; đổi mới công tác điều hành thu - chi ngân sách. Đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược gắn với đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở hạ tầng Khu KTCK, thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP); tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, GPMB các dự án trọng điểm, động lực; nâng cao chất lượng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; chương trình nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội; đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, phòng chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phối hợp có hiệu quả với các sở, ban, ngành của tỉnh; chủ động ký chương trình phối hợp công tác hàng năm giữa UBND Thành phố với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

Ông Lưu Xuân Thủy – Người dân khu 3 Phường Ka Long, TP Móng Cái chia sẻ: “Thời gian qua, TP Móng Cái đã thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính theo hướng hành chính phục vụ với mục tiêu công khai, minh bạch, giảm thời gian, đơn giản hoá giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử và thành lập Trung tâm hành chính công thành phố. Đối với người dân chúng tôi trước đây rất ngại khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhưng đến nay thấy được hiệu quả đem lại và được sự hỗ trợ của cán bộ chuyên môn, đoàn thanh niên trong việc đào tạo công dân điện tử nên đã thực hiện thường xuyên và thấy rất hiệu quả; Về cơ bản việc cải cách hành chính ở TP Móng Cái đã đáp ứng được yêu cầu và sự hài lòng của người dân trên địa bàn.”

TP Móng Cái đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), SIPAS, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu với tinh thần quyết liệt, chủ động, phân công “rõ người, rõ việc, rõ nội dung” gắn với lộ trình thực hiện cụ thể.

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Giám đốc trung tâm Hành chính công Thành phố cho biết: "Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, Thành phố cũng  đã ban hành các Quyết định để cử các đồng chí cán bộ từ cấp phó các phòng ban trở lên đến trực và giải quyết công việc ngay tại trung tâm hành chính công thành phố. Đồng thời, đưa con dấu thứ 2 vào phục vụ công tác tại trung tâm để thẩm định, phê duyệt và trả kết quả cho công dân. Cũng như đưa dịch vụ bưu chính công ích và trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân; tỷ lệ trả trước hạn hàng năm đều đạt 90% trở lên, tỷ lệ hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến năm 2019 đạt trên 18.000 hồ sơ tăng 6 lần so với năm 2018. Với những kết quả trên của Trung tâm hành chính công đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của thành phố đồng thời có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững và nâng cao chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS chỉ số cải cách hành chính và duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh của Thành phố trong những năm vừa qua trong tốp đầu của tỉnh.

TP Móng Cái đã khai trương vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành thành phố thông minh, sự kiện này đã đưa Móng Cái trở thành địa phương đi đầu trong toàn tỉnh, đơn vị cấp huyện đầu tiên khu vực phía Bắc và là đơn vị thứ 2 trong cả nước triển khai mô hình mới trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là mô hình của một thành phố ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại nhất, đưa trí tuệ nhân tạo vào quản lý và nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống, sử dụng các nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả. Trung tâm điều hành bao gồm: Hệ thống cảnh báo, chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ; phòng họp thông minh, văn bản đi, đến, lịch làm việc; ý kiến người dân; hành chính công Móng Cái; báo chí và mạng xã hội; đọc văn bản; giám sát dịch Covid-19; dự án thành phần, hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông trên địa bàn...

Ông Đặng Duy Quân - Tổng giám đốc Công ty TNHH Trí Lực - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Móng Cái cho biết: Hiện nay, TP Móng Cái đang triển khai đề án “Trung tâm điều hành thành phố thông minh” trong đó các Hợp phần đều tích hợp trên phần mềm Smart Quảng Ninh, người dùng chỉ cần cài app trên điện thoại thông minh là có thể cập nhật, giám sát, phản ánh các thông tin liên quan đến thành phố và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Chúng tôi đánh giá rất cao khi Móng Cái đưa vào hệ thống“du lịch thông minh”, nhằm hỗ trợ du khách có được những trải nghiệm tốt nhất khi đến thăm quan du lịch tại thành phố. Và hơn ai hết cộng đồng doanh nghiệp thành phố Móng Cái chính là những người đang được thừa hưởng nhiều hơn cả từ đề án này, đẩy mạnh “Cải cách thủ tục hành chính” trong thời gian qua đã đem lại giá trị lớn cho kết quả “Đồng hành cùng doanh nghiệp” của chính quyền thành phố Móng cái và với đề án Đô thị thông minh sẽ là một bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Cộng đồng doanh nghiệp Móng Cái đều đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của đề án này và hiện đã đang ứng dụng hầu hết các công nghệ thông tin và sử dụng hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp Móng Cái  cũng đặt ra mục tiêu là phải xây dựng doanh nghiệp sớm đạt được chuẩn mô hình là:”Doanh nghiệp thông minh”. Chúng tôi hy vọng trong tương lai gần khi được tương tác với hợp phần của trung tâm điều hành Đô thị thông minh, sẽ đem lại hiệu quả không nhỏ, thúc đẩy sự phát triển chung kinh tế xã hội toàn thành phố Móng Cái.”  

TP Móng Cái đang tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các chức năng, hợp phần, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công, đạt được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2022, TP Móng Cái có những năng lực công nghệ thông tin cơ bản của một thành phố thông minh với hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại và các ứng dụng tiên tiến trong phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, giáo dục, y tế…

Với sự quyết tâm, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng cách làm sáng tạo, hiệu quả, Móng Cái đã có bước đột phá trong cải cách hành chính, tạo bước tiến quan trọng để Móng Cái tăng tốc, bứt phá trong tương lai; qua đó, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và chi phí của các doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân góp phần xây dựng một chính quyền kiến tạo, đột phá cải cách hành chính vì một thành phố phát triển./.

Tin cùng chuyên mục

TP Móng Cái dự hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU

TP Móng Cái dự hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU


TP Móng Cái triển khai nhiệm vụ công tác nội chính tháng 6 năm 2020

TP Móng Cái triển khai nhiệm vụ công tác nội chính tháng 6 năm 2020


Phó Chủ tịch thường trực HĐND Dương Thị Huệ tặng quà thiếu nhi

Phó Chủ tịch thường trực HĐND Dương Thị Huệ tặng quà thiếu nhi


Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái tặng quà Tết thiếu nhi

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái tặng quà Tết thiếu nhi


Thăm và tặng quà tết thiếu nhi

Thăm và tặng quà tết thiếu nhi


Ngày hội thả diều Trà Cổ 2020

Ngày hội thả diều Trà Cổ 2020


TP Móng Cái bắt giữ 06 phương tiện khai thác cát trái phép trên vùng biển

TP Móng Cái bắt giữ 06 phương tiện khai thác cát trái phép trên vùng biển


Đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn


Điện lực Móng Cái: Lễ phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2020”

Điện lực Móng Cái: Lễ phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2020”


Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học Thành phố năm học 2019- 2020

Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học Thành phố năm học 2019- 2020


Móng Cái đối thoại với Thanh niên về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Móng Cái đối thoại với Thanh niên về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện


Móng Cái ra quân Huấn luyện Dân quân tự vệ 2020

Móng Cái ra quân Huấn luyện Dân quân tự vệ 2020


TP Móng Cái làm việc với Đoàn khảo sát của Ban tổ chức TW

TP Móng Cái làm việc với Đoàn khảo sát của Ban tổ chức TW


HĐND phường Ninh dương tổ chức Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016 -2021

HĐND phường Ninh dương tổ chức Kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016 -2021


Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 19

Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 19