Chi bộ Quân sự phường Hải Hòa: Nâng cao hiệu quả hoạt động quốc phòng ở cơ sở

06/04/2022 10:34
Thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW ngày 5/10/2002 của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Hướng dẫn 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, tháng 11/2015, Chi bộ Quân sự phường Hải Hòa (TP Móng Cái) được thành lập. Đến nay, sau hơn 6 năm hoạt động tích cực, Chi bộ Quân sự phường Hải Hòa đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quân sự quốc phòng ở cơ sở.

Lực lượng quân sự phường Hải Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tuần tra khu vực biên giới.

Là phường biên giới, Hải Hòa được xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về quốc phòng, an ninh trên địa bàn TP Móng Cái. Dân cư sinh sống trên địa bàn chưa ổn định, số lượng người lao động tự do, lao động thời vụ nhiều. Do hiểu biết pháp luật và nhận thức kém nên một số bộ phận nhân dân thường xuyên qua lại biên giới buôn bán, trao đổi hàng hóa, thăm thân, các đối tượng tự do thường lợi dụng các đường mòn, lối mở trên tuyến sông biên giới giáp ranh với Trung Quốc để móc nối, hình thành những đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm qua biên giới.

Để góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, thực hiện hiệu quả các hoạt động quân sự, quốc phòng ở địa phương, tháng 11/2015, Chi bộ Quân sự phường Hải Hòa được thành lập với 7 đảng viên, trong đó có 3 đồng chí Đảng ủy viên và 4 đảng viên thuộc tiểu đội dân quân thường trực của phường. Những năm qua, Chi bộ Quân sự phường đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS phường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả trong xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Theo đó, Chi bộ đã lãnh đạo Ban CHQS phường làm tốt công tác huấn luyện cho 100% dân quân cơ động, dân quân thường trực, 80% dân quân tại chỗ theo chương trình quy định; quân số tham gia đạt 100%. Kết quả có 75% đạt loại khá, giỏi. Qua đó, nhận thức về nhiệm vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân phường được nâng lên rõ rệt, công tác huấn luyện, diễn tập được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngày càng chặt chẽ hơn, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng. Đặc biệt, qua kiểm tra, đánh giá chất lượng trong học tập huấn luyện, cán bộ tham gia học tập, tập huấn đều đạt loại khá; nhận thức về pháp luật, chính trị, quân sự được Ban CHQS thành phố đánh giá là đơn vị đạt khá. Hàng năm, Ban CHQS phường đều hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ thành phố giao; chất lượng tuyển quân ngày càng được nâng lên. Tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi 17, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo quy định được thực hiện chặt chẽ. Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn phường, Chi bộ lãnh đạo Ban CHQS phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn duy trì tốt chế độ trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống dịch Covid-19... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Buổi sinh hoạt của Chi bộ Quân sự phường Hải Hòa, tháng 3/2022.

Thượng tá Mai Xuân Thắng, Chính trị viên Ban CHQS TP Móng Cái, cho biết: Chi bộ Quân sự phường Hải Hòa hiện nay là chi bộ quân sự xã, phường đầu tiên tại Móng Cái. Qua hoạt động của Chi bộ Quân sự phường Hải Hòa đã góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành có nhận thức sâu sắc chủ trương của Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) gắn với thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở cơ sở. Mô hình Chi bộ quân sự đã thực sự phát huy hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Hoạt động của Chi bộ quân sự đã giúp cho cơ chế Đảng lãnh đạo nhiệm vụ QP-QSĐP được vận hành thông suốt và có hiệu quả hơn. Chi bộ quân sự đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP-QSĐP, kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hằng năm. Đồng thời, phối hợp với các ngành, MTTQ, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là cơ sở quan trọng để Móng Cái tiếp tục triển khai thành lập Chi bộ quân sự tại 17/17 xã, phường, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, đem lại kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

baoquangninh.com.vn
Loading...