Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái: Thu hút gần 500 doanh nghiệp mới về làm thủ tục hải quan

29/09/2023 11:09
Nhờ làm tốt công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, 9 tháng năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã đạt được những kết quả tích cực, một số chỉ tiêu vượt tiến độ và tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thông quan.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 2,8 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,72 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,1 tỷ USD (tăng 6,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022); thu NSNN đạt trên 1.176 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022). Đáng chú ý, hiện có 907 doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục tại Chi cục, trong đó có 467 doanh nghiệp mới về làm thủ tục qua địa bàn (tăng 224 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022) với kim ngạch đạt trên 375 triệu USD, số thu ngân sách từ các doanh nghiệp mới đạt gần 125 tỷ đồng.
 

Trong 9 tháng năm 2023, Chi cục cũng thực hiện thủ tục hải quan đối với hành khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái là trên 2,6 triệu lượt người (xuất cảnh là trên 1,3 triệu lượt, tăng 67% so với cùng kỳ  năm 2022; nhập cảnh là gần 1,4 triệu lượt, tăng 272% so với cùng kỳ  năm 2022); giải quyết thủ tục hải quan đối với trên 137.000 lượt phương tiện XNC với tổng trọng lượng hàng hoá đạt gần 769.000 tấn (tăng 94% so với cùng kỳ năm 2022).

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái giám sát hàng hóa nhập khẩu qua Cửa khẩu cầu Bắc Luân II.

Với tinh thần thi đua sôi nổi lập thành tích cao nhất chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong đó, tích cực tham mưu cho Cục Hải quan tỉnh đẩy nhanh việc triển khai xây dựng "Cửa khẩu số", nghiên cứu tham mưu triển khai xây dựng "Hải quan số" với mô hình quản lý hải quan số gắn với cửa khẩu số nhằm hỗ trợ chia sẻ thông tin với các bộ, ngành ở địa phương và trung ương.

Đồng thời, tiếp tục vận hành máy soi container đối với hàng hóa XNK qua cầu Bắc Luân II, Lối mở cầu phao Km3+4 và tiếp tục triển khai hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCISS, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan, chủ động, kịp thời và tích cực tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách trong công tác hỗ trợ đồng hành doanh nghiệp… Từ đó, tiếp tục giữ vững, phát huy vị thế của đơn vị điển hình trong đồng hành cùng doanh nghiệp.

baoquangninh.vn
Loading...