UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Chỉ đạo việc xử lý người, phương tiện vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19, vi phạm trật tự ATGT tại đường dẫn cầu Bắc Luân II

Loading...