Chính thức thông quan trở lại Cửa khẩu Ka Long

17/06/2022 11:34
Sáng 17/6, cửa khẩu Ka Long Móng Cái (Việt Nam) – Bến Biên mậu, Đông Hưng (Trung Quốc) chính thức thông quan trở lại sau hơn 3 năm tạm dừng. Theo đó, trong giai đoạn đầu thông quan thí điểm, tại cặp Cửa khẩu Ka Long-Bến biên mậu Đông Hưng sẽ thông quan mặt hàng bột sắn với 40 đò/ngày.
Lực lượng liên ngành thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên (test nhanh) và ghi thông tin toàn bộ người vào khu vực cửa khẩu Ka Long

Được biệt, Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu thành phố Đông Hưng gửi thư trao đổi cho Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, trong đó thống nhất từ ngày 17/6/2022: khôi phục thông quan hàng chuỗi lạnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở km3+4 Hải Yên, vận hành thử nghiệm hoạt động thông quan tại bến biên mậu Đông Hưng, thời gian hoạt động hàng ngày là 9 giờ -17 giờ (giờ Bắc Kinh), tức từ 8 giờ - 16 giờ (giở Hà Nội). Trong thời gian vận hành thử nghiệm, dự kiến mỗi ngày có 40 tàu tham gia và chỉ có hàng tinh bột sắn được thông quan.

Các đò vận chuyển hàng hóa XNK phải có đăng kiểm, đăng ký, gắn biển đặc thù Móng Cái, đăng ký kinh doanh, nộp thuế, phí với ngân sách, trang bị phòng dịch Covid-19, Phòng cháy chữa cháy, không quá 2 người/đò khi vận chuyển hàng hóa; sử dụng logo thống nhất giữa TP Móng Cái (Việt Nam) và TP Đông Hưng (Trung Quốc), lắp đặt thiết bị định vị, giám sát quá trình hoạt động.

Theo đó, trong giai đoạn đầu thông quan thí điểm, tại cặp Cửa khẩu Ka Long-Bến biên mậu Đông Hưng sẽ thông quan mặt hàng bột sắn với 40 đò/ngày. 

Bước đầu thí điểm lập danh sách 50 đò đủ điều kiện hoạt động của thành viên hợp tác xã bốc xếp vận chuyển hàng hóa XNK. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ môi trường và các điều kiện khác liên quan. Niêm yết công khai giá dịch vụ, thực hiện thu giá dịch vụ đã công khai, không tự ý nâng giá khi chưa có sự hiệp thương và chưa được sự đồng ý của Thành phố. Đảm bảo quyền lợi cho các chủ đò tham gia cùng Hợp tác xã trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trước đó, TP Móng Cái đã xây dựng Phương án kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “Vùng xanh an toàn” cho hoạt động thông quan hàng hoá qua cửa khẩu Ka Long (Việt Nam) - Bến biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc) nhằm thực hiện nghiêm thỏa thuận phòng chống dịch giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); kịp thời khôi phục thông quan cửa khẩu Ka Long (trước mắt thông quan đối với mặt hàng Bột sắn xuất khẩu), làm tiền đề thúc đẩy quá trình khôi phục hoàn toàn và ổn định tại lối thông quan này.

Những đò hàng bột sắn đầu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Ka Long - Bến biên mậu Đông Hưng.

Công tác kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “Vùng xanh an toàn” được kiểm soát chặt chẽ. Tất cả các tổ chức, cá nhân đều phải thực hiện phương án làm việc, ăn nghỉ tập trung trong khu vực cửa khẩu (doanh nghiệp, đại lý làm thủ tục hải quan,…). Toàn bộ người vào khu vực cửa khẩu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virut SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP còn giá trị trong vòng 48 giờ kể từ khi lấy mẫu bệnh phẩm hoặc thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên (test nhanh) cho âm tính với virut SARS-CoV-2 tại địa điểm lấy của tổ kiểm soát liên ngành; Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (tối thiểu từ 02 mũi trở lên);Tuân thủ đầy đủ quy định “5K”.

Với các biện pháp tích cực tăng cường trao hội đàm trao đổi và thiết lập “Vùng xanh an toàn”, “Luồng xanh an toàn” trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu, lối mở của TP Móng Cái, đến ngày 17/6, hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn Thành phố đã trở lại hoạt động bình thường.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...