Banner công dân

UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Chủ động các biện pháp phòng chống cơn bão số 5 (Barijat)

Danh sách file đính kèm

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn xác định hành vi rửa tiền

Hướng dẫn xác định hành vi rửa tiền


Thông báo địa chỉ Đại lý và điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

Thông báo địa chỉ Đại lý và điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình
Thông báo Kết quả xét tuyển hợp đồng giáo viên vào làm việc tại các trường học  trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2018

Thông báo Kết quả xét tuyển hợp đồng giáo viên vào làm việc tại các trường học trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2018Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018

Quyết định giải thể bắt buộc các Hợp tác xã không hoạt động trên địa bàn

Quyết định giải thể bắt buộc các Hợp tác xã không hoạt động trên địa bàn