Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Tường Văn kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn, khu tại TP Móng Cái

04/06/2022 17:42
Chiều ngày 4/6, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng thôn, khu nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn TP Móng Cái. Tham gia đón tiếp, báo cáo đoàn công tác có đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái.

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh và thành phố về việc triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, đến nay, 17/17 xã, phường chỉ đạo 100 thôn, khu phố trên địa bàn hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Trong đó, thành phố đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất để phục vụ bầu cử; rà soát, thống nhất, niêm yết danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình…

Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Tường Văn kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử trưởng khu tại khu 3 phường Ka Long TP Móng Cái

Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại nhà văn hóa khu 6 phường K aLong. Đây là khu vừa sáp nhập khu 6, khu 7 (cũ) nhưng công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra rất thuận lợi)

Chủ tịch UBND Tỉnh lắng nghe, trao đổi thông tin tình hình với lãnh đạo thành phố Móng Cái, phường Ka Long và đại diện khu 6

Đặc biệt, công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự của được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, lựa chọn ra những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở để giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh trưởng thôn, khu phố, đồng thời là nhân sự để bầu bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Toàn thành phố đã thành lập các tổ bầu cử với tổng số 590 thành viên; 74 thôn, khu phố lựa chọn hình thức bầu cử biểu quyết giơ tay; 26 thôn, khu phố lựa chọn hình thức bầu cử bỏ phiếu; 98 thôn, khu phố quyết định thành phần cử tri là đại diện hộ gia đình; 2 thôn quyết định thành phần cử tri là toàn thể cử tri.

Tại xã Hải Đông, đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh vui mừng trước sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần phấn khởi của nhân dân nơi đây hướng về ngày hội bầu cử

Qua nghe báo cáo nhanh của Thành phố Móng Cái và kiểm tra thực tế một số điểm bầu cử trên địa bàn các phường Ka Long, xã Hải Đông, đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Tường Văn ghi nhận công tác chuẩn bị rất tốt của TP Móng Cái, đặc biệt là chất lượng đội ngũ ứng cử, tái cử đợt này, đồng chí tin tưởng với tinh thần dân tin Đảng cử, người dân được lựa chọn giới thiệu để làm các quy trình cán bộ, lựa chọn trưởng thôn trưởng khu của mình và với tính trẻ hóa của đội ngũ cán bộ đang dần tiếp cận tới các tiêu chí các quy định của Đảng cũng như quy định của nhà nước đối với đối tượng là trưởng thôn khu, bí thư chi bộ- đây sẽ là những điều kiện thuận lợi để TP Móng Cái tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Lãnh đạo TP Móng Cái tiếp tục sâu sát theo dõi, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều phương tiện, hình thức để cử tri đi bầu cử đông đủ, đúng giờ, tạo không khí sôi nổi. Đồng thời bảo đảm tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội ngày bầu cử; đảm bảo vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cũng trong ngày 4/6, Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu 6 phường Hải Yên

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...