Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 đối với ông Vi Văn Luyện (Hải Hòa)

04/08/2022 17:07
Ngày 04/8/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 đối với ông Vi Văn Luyện, trú tại khu 8, phường Hải Hòa thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh.

Tại cuộc đối thoại, Cơ quan UBKT- Thanh tra TP Móng Cái đã báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của ông Vi Văn Luyện (Báo cáo số 54/BC-TNMT ngày 25/7/2022 của Cơ quan UBKT- Thanh tra). Sau khi nghe báo cáo kết quả xác minh khiếu nại, ông Vi Văn Luyện không đồng ý với nội dung xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra và có ý kiến: Hộ dân có Biên lai thu thuế nhà đất cấp ngày 03/12/1992, có Bản án dân sự phúc thẩm số 28/DSPT ngày 28/6/2004 của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phân chia về tài sản là giấy tờ được quy định theo Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, do đó gia đình đề nghị được cấp giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử đụng đất.

Quang cảnh cuộc đối thoại 
Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 đối với ông Vi Văn Luyện (Hải Hòa)

Đại diện chính quyền Phường Hải Hòa, Cơ quan UBKT- Thanh tra, Văn phòng đăng ký QSDĐ đã trao đổi, thảo luận, giải thích rõ các nội dung theo quy định pháp luật liên quan đối với công dân Vi Văn Luyện. 

Sau khi nghe các ngành trao đổi tại buổi đối thoại, ông Vi Văn Luyện không đồng ý với kết quả xác nhận thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của UBND phường Hải Hòa đối với gia đình ông vào năm 2005, đề nghị UBND Thành phố xem xét đảm bảo quyền lợi của gia đình.

Ông Vi Văn Luyện trình bày ý kiến tại cuộc đối thoại 

Sau khi nghe nội dung khiếu nại của công dân, báo cáo kết quả xác minh giải quyết khiếu nại của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra, ý kiến tham gia của các ngành liên quan, Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy kết luận: Biên lai thu thuế nhà đất cấp ngày 03/12/1992, có Bản án dân sự phúc thẩm số 28/DSPT ngày 28/6/2004 của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh không phải là một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai năm 2003; Trên cơ sở các tài liệu liên quan hiện có trong hồ sơ vụ việc và nội dung trình bày của ông Vi Văn Luyện tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND Thành phố xác định có cơ sở xác định hộ ông Vi Văn Luyện đã nộp hồ sơ hợp lệ vào năm 2004 (Đơn, Biên bản kiểm tra thực địa,… có chữ ký của ông Vi Văn Luyện trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2004). Chủ tịch UBND Thành phố giao các ngành có liên quan căn cứ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thiết lập năm 2004 để hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận hiện nay cho hộ dân đảm bảo quy định của pháp luật.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...