Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy dự sinh hoạt chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Móng Cái

03/02/2023 16:50
Ngày 3/2/2023, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 2/2023 tại Chi bộ Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng TP Móng Cái.

Chi bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Móng Cái có 28 đảng viên, chiếm 84% tổng số cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị. 

Năm 2023, Chi bộ đã bám sát Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch của Thành phố và xác định nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chỉ đạo xây dựng và ban hành Nghị quyết của chi bộ về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 làm cơ sở để chi bộ triển khai thực hiện.

Trong tháng 1/2023, Chi bộ đã tổ chức quán triệt phổ biến chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ giữ vững, an ninh trật tự, bảo vệ tài sản đơn vị và bí mật Nhà nước được duy trì tốt, công tác giữ gìn đoàn kết nội bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ được được Chi bộ thực thi chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Các chủ trương, nguyên tắc, quan điểm về công tác cán bộ được thể chế, cụ thể hóa bằng quy chế, quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ.

Đồng chí Lê Văn Vĩnh, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD, Bí thư Chi bộ chủ trì sinh hoạt chi bộ tháng 2 năm 2023

Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện tự giác, thường xuyên. Chi bộ đã tiếp nhận 02 lượt đảng viên và giới thiệu sinh hoạt đảng 02 lượt cho đảng viên đến sinh hoạt tại chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố. Cử 01 đồng chí học tập lớp Trung cấp lí luận Chính trị- Hành chính theo hệ tập trung. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nội quy, quy chế làm việc của chi bộ, cơ quan và trách nhiệm của người đảng viên, quan tâm giám sát việc thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

Các Đảng viên tham gia ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc sinh hoạt 

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổng kế hoạch vốn được giao tính đến 31/01/2023 là 663.076 triệu đồng. Hiện nay giải ngân đạt 25.425/410.020 triệu đồng, bằng 6,20% kế hoạch (NSTP). Tổng số dự án khởi công mới năm 2023 đến thời điểm hiện nay là 19/19 công trình đã được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó 13 dự án đã được UBND Thành phố bố trí vốn để triển khai thực hiện, dự kiến tổ chức đấu thầu xong trong tháng 3/2023. Các công trình thi công chuyển tiếp gồm 58 công trình đang triển khai thi công, thi công hoàn thành chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Ban đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị nhà thầu triển khai thực hiện sau Tết Nguyên Đán. Hoàn thành công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành. Đối với nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký năm 2023, Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Móng Cái đã thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công, các dự án trọng điểm do Ban làm chủ đầu tư, quyết tâm giải ngân đạt 90% trở lên kế hoạch vốn được giao năm 2023.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 2/2023, các đảng viên Chi bộ ban QLDA đầu tư xây dựng TP Móng Cái đã được nắm bắt thông tin tình hình trong Tỉnh, TP Móng Cái tháng 1/2023, trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn. Chú trọng vấn đề phát triển Đảng tại cơ quan, đẩy nhanh tiến độ GPMB, triển khai các công việc trong đầu tư công, quan tâm cẩn trọng ngay từ khi lập phương án ban đầu, tránh đơn thư; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính từ những ngày đầu năm...

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái dự và phát biểu 

Dự sinh hoạt tại Chi bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Móng Cái, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái ghi nhận những chuyển biến tích cực, sự đổi mới trong công tác tổ chức sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Móng Cái. Theo đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, nhiệm vụ chuyên môn phải gắn chặt với nhiệm vụ của từng đảng viên, của Chi bộ. Quá trình thực hiện phải coi trọng kiểm điểm, giám sát, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng. Chú trọng phân bổ nhiệm vụ bám sát chủ đề công tác năm. Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Chú ý tu duỡng rèn luyện đạo đức trong cán bộ đảng viên, tăng cường đào tạo, tự đào tạo, tương tác trao đổi đồng nghiệp trong công tác chuyên môn. Mọi nội dung công việc phải được bàn kỹ, đưa vào Nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo. Đồng chí đề nghị chi bộ, ban chi ủy phát huy tinh thần khuyến khích cán bộ đảng viên, người lao động chủ động sáng tạo, chú trọng khen thưởng đột xuất đối với những người có sáng kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố...

Là đơn vị có số lượng đông CBCCVC, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái yêu cầu đơn vị duy trì tốt hoạt động công đoàn, đoàn Thanh niên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, từ đó thúc đẩy kết quả chung trong lao động.

Biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc sinh hoạt định kỳ tháng 2 năm 2023

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố khắc phục một số tồn tại, tập trung cao độ việc quyết toán đối với các dự án đủ điều kiện; chủ động đẩy nhanh tiến độ giải ngân; quan tâm chú ý đến nhiệm vụ thu gom vận chuyển xử lý rác; Đẩy nhanh tiến độ GPMB. Định kỳ 15 ngày có báo cáo công tác, tổng hợp vướng mắc khó khăn để chủ động tháo gỡ, tạo hiệu quả tốt nhất trong công việc gắn với kiểm tra, đôn đốc, giám sát.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái làm việc với các ngành về công tác đầu tư công 

Cũng trong ngày 3/2, đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái đã làm việc với tập thể lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ của Ban QLDA ĐTXD và Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban liên quan về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đầu tư công năm 2023.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...