Chung tay vì nước sạch: Người dân Ninh Dương hướng tới cuộc sống an lành

14/03/2024 11:38

Hàng tuần, hàng tháng, Phường Ninh Dương tổ chức triển khai, phân công các Đoàn dân vận phường phối hợp chặt chẽ với các chi bộ khu phố trực tiếp đến vận động từng ngõ, từng nhà, từng hộ gia đình, cá nhân và người dân đăng ký lắp đặt, sử dụng nước sạch theo Chỉ thị 17-CT/TU của Thành ủy Móng Cái với phương châm “Tổ dân, khu phố phải sâu sát, gia đình phải là nòng cốt, người dân phải là trung tâm” của Chỉ tiêu Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV. 

Trong quá trình vận động người dân, Đoàn dân vận phường đã gặp gỡ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và giải thích cho từng hộ gia đình, người dân về chi phí lắp đặt, dịch vụ sử dụng nước sạch của Xí nghiệp nước Móng Cái. Đồng thời tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên nước và nâng cao nhận thức của từng gia đình, người dân về việc sử dụng nước sạch để đáp ứng nhu cầu hàng ngày mà còn là bảo vệ sức khỏe của mỗi gia đình, người dân trên địa bàn.

Với tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ và nhận thức của mỗi người dân và cùng sự vào cuộc cả hệ thống chính trị để tạo sự đồng thuận, chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong việc triển khai thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước, tăng nhanh tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh góp phần hoàn thành thắng lợi Chỉ tiêu Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 100% (trong đó tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 60%) của Nghị Quyết 91 Ban chấp hành Đảng bộ phường đã đề ra.

Trong thời gian tới, Phường Ninh Dương tiếp tục làm tốt công tác vận động tuyên tuyền đến người dân và kêu gọi mọi người dân đăng ký lắp đặt, sử dụng nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho mọi nhà, mọi người dân, là chìa khóa xây dựng phường Ninh Dương xanh, sạch và phồn thịnh.

Hỉnh ảnh: Bùi Hải Đảo

Linh Phạm - Cổng thông tin điện tử phường Ninh Dương
Loading...