Banner Nông thôn mới

Chung tay xây dựng nông thôn mới xã Hải Xuân năm 2017

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hải Xuân vừa tổ chức hội nghị chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng Khu dân cư (thôn) Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và nhiệm vụ xây dựng NTM của xã Hải Xuân.

Hội nghị chung tay xây dựng thôn 12 trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Hải Xuân đã thông tin kết quả hoàn thành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã Hải Xuân đến năm 2016; Kế hoạch Xây dựng Khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu, vườn mẫu thôn 12 – xã Hải Xuân năm 2017. Theo đó, sau gần 6 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã Hải Xuân, đặc biệt là sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn Thành phố, xã Hải Xuân đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ thay đổi tư duy nhận thức của bà con tới việc đổi mới bộ mặt nông thôn trên tất cả các lĩnh vực: quy hoạch, giao thông, phát triển sản xuất, giáo dục y tế, văn hóa xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí và 39/39 chỉ tiêu đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo quy định xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đồng chí Dương Trí Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân tuyên truyền kết quả xây dựng NTM Hải Xuân

Thực hiện kế hoạch xây dựng Thôn NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, xã Hải Xuân đã chọn Thôn 12 phấn đấu xây dựng trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2017. Theo kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện là 1.054.697.000 đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng, huy động xã hội hoá 854,7 triệu đồng để xây dựng các hạng mục như: Chỉnh trang nhà văn hóa; Các thiết bị, thiết chế trong nhà văn hóa; xây Bồn hoa (800m); trồng hoa, cây bóng mát trục đường chính, đường nhánh; dào đắp đất + vận chuyển san gạt hai bên trục đường thôn (đầu thôn); sân bóng đá thôn; Quét vôi ve tường bao, nhà văn hóa, bồn hoa; Trát tường bao nhà dân sẵn có 14 hộ; Xây mới tường bao 6 hộ; Xây dựng cổng trào thôn; Trồng hoa râm bụt cảnh cổng nhà dân; Xây dựng vườn mẫu; Đường ra cánh đồng; Chỉnh trang nhà dân…

14 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố ủng hộ xã Hải Xuân xây dựng NTM với số tiền là 30 triệu đồng

Tại hội nghị, xã Hải Xuân đã nhận được sự ủng hộ của 14 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố với số tiền trên 30 triệu đồng, góp phần chung tay cùng xã Hải Xuân phấn đấu xây dựng thôn 12 trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017.

 

Tin cùng chuyên mục

Móng Cái thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Móng Cái thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn


Ngã mũ trước “ông trùm” nuôi tôm vùng biên

Ngã mũ trước “ông trùm” nuôi tôm vùng biên


Xã Bắc Sơn tổng kết xây dựng nông thôn mới 2017

Xã Bắc Sơn tổng kết xây dựng nông thôn mới 2017Bài học xây dựng nông thôn mới ở thành phố Móng Cái

Bài học xây dựng nông thôn mới ở thành phố Móng Cái


Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Văn Kinh kiểm tra tiến độ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Văn Kinh kiểm tra tiến độ xây dựng thôn NTM kiểu mẫu


Kiểm tra thực địa xây dựng thôn  kiểu mẫu ở các xã  vùng cao

Kiểm tra thực địa xây dựng thôn kiểu mẫu ở các xã vùng cao


Khu 3 Phường Trần Phú đang hình thành Khu dân cư kiểu mẫu

Khu 3 Phường Trần Phú đang hình thành Khu dân cư kiểu mẫu


Nông dân Hải Yên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Nông dân Hải Yên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi


Nỗ lực xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới

Nỗ lực xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới


Phải có bước đi, lộ trình cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đích NTM theo tiêu chí mới

Phải có bước đi, lộ trình cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đích NTM theo tiêu chí mới


Nhân dân Ninh Dương tích cực bê tông hóa đường nội khu

Nhân dân Ninh Dương tích cực bê tông hóa đường nội khu


Ngỡ ngàng Thán Phún

Ngỡ ngàng Thán Phún


Móng Cái đi đầu xây dựng nông thôn kiểu mẫu

Móng Cái đi đầu xây dựng nông thôn kiểu mẫu


Nói “không” với thực phẩm không nguồn gốc

Nói “không” với thực phẩm không nguồn gốc