Cơ cấu tổ chức Chi cục thuế thành phố Móng Cái

27/04/2017 10:34
Chi cục thuế thành phố Móng Cái có trụ sở đặt tại số 74 – Đại lộ Hòa Bình – Trần Phú – TP Móng Cái. Điện thoại: 02033.886741; Fax: 02033.882.671; Đường dây nóng: 02033.884.501

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế được thực hiện theo Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố.

BAN LÃNH ĐẠO:

Đồng chí: Phùng Thế Dũng

- Chức vụ: Chi cục trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0903.275.555

- Email:ptdung.qni@gdt.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Hữu Thân

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kinh tế

- Số điện thoại: 0913.011.551

- - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: nhthan.qni@gdt.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Tặng

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0913.595.222

- Email: nntang.qni@gdt.gov.vn

Đồng chí: Trần Mạnh Hùng

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

- - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0904.154.186

- Email: tmhung.qni@gdt.gov.vn

CÁC ĐỘI CHỨC NĂNG:

STT Tổ chức bộ máy tại Chi cục Thuế TP Móng Cái gồm 08 đội ĐIỆN THOẠI
1

  Đội Hành chính- Nhân sự- Tài vụ- Quản trị- Ấn chỉ

 02033.886.741
2

 Đội Tuyên truyền-Hỗ trợ người nộp thuế- Trước bạ-Thu khác

 02033.772.138
3

 Đội Kê khai- Kế toán thuế- Tin học- Nghiệp vụ- Dự toán- Pháp chế

02033.883.435
4

 Đội Kiểm tra thuế số 1

 02033.884.970
5

 Đội Kiểm tra thuế số 2

02033.884.969
6

 Đội Quản lý thuế liên xã phường số 1( Địa bàn QL gồm: Chợ Móng Cái và phường Trần Phú)

02033.772.138
7

 Đội Quản lý thuế liên xã phường số 2 (Địa bàn QL gồm các xã phường: Ka Long; Hải Yên; Ninh Dương; Vạn Ninh; Hải Tiến; Hải Đông; Quảng Nghĩa; Hải Sơn; Bắc Sơn.

 02033.886.853
8

 Đội Quản lý thuế liên xã phường số 3 (Địa bàn QL gồm các xã phường: Hòa Lạc; Hải Xuân; Hải Hòa; Trà Cổ; Bình Ngọc; Vĩnh Trung; Vĩnh Thực; và khu vực Cảng Vạn Gia.

 02033.882.432

 

 

Loading...