CÔNG AN XÃ HẢI XUÂN THÔNG BÁO LỊCH CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

11/06/2023 11:13
Công an xã Hải Xuân xin thông báo lịch cấp tài khoản định danh điện tử

Công an xã Hải Xuân thông báo: Ngày 13/6/2023 (thứ 3), thời gian  từ 7 giờ 30 phút đến chiều tối cùng ngày. Công an xã sẽ cấp tài khoản định danh điện tử cho nhân dân xã Hải Xuân tại trụ sở Công an xã. Khi đi mang theo thẻ CCCD; thẻ bảo hiểm y tế

Công an xã xin thôn tin để nhân dân biết và thực hiện theo quy định 

Thu Hà
Trang thông tin xã Hải Xuân
Loading...