Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

Công tác Dân vận ở Móng Cái- Thành công từ bài học trọng dân, trách nhiệm

08/10/2020 16:39
Ở Móng Cái, xuất phát từ đặc thù địa bàn, công tác Dân vận hướng tới những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thân, gắn với đời sống CT-KT-VH-XH – ANQP- đối ngoại, góp phần quan trọng xây dựng địa bàn Móng Cái ổn định, giàu mạnh.

Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đã được tăng cường, tiếp tục đổi mới và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đạt được kết quả tích cực; ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao đời sống, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Ở Móng Cái, xuất phát từ đặc thù địa bàn, công tác Dân vận hướng tới những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thân, gắn với đời sống CT-KT-VH-XH – ANQP- đối ngoại, góp phần quan trọng xây dựng địa bàn Móng Cái ổn định, giàu mạnh.

Trong đại dịch covid-19, nhân dân sẵn lòng chung tay cùng hệ thống chính trị chia sẻ khó khăn tới đồng bào. Đó chính là bài học thành công từ sự trọng dân, trách nhiệm 

Ban Dân vận Thành ủy Móng Cái là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực, Ban thường vụ Thành uỷ về công tác dân vận bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo). Những năm qua, Ban Dân vận Thành ủy Móng Cái đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn và những nhiệm vụ khác được giao. Riêng năm 2019, trong công tác dân vận, Móng Cái đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ đạt hiệu quả, đó là: Tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt kết quả nổi bật, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cấp huyện (vượt trước 01 năm so với kế hoạch đề ra và là địa phương đạt tiêu chí cao hơn mức bình quân chung của Tỉnh. Đẩy mạnh các loại hình tuyên truyền, đưa các chủ trương chính sách về công tác bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống: Năm 2019, hoạt động giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố từng bước đi vào nền nếp thông qua các phong trào, cuộc vận động, nhất là phong trào “Ngày xanh trong tuần”, “Ngày chủ nhật xanh”, mô hình “5 không, 3 sạch”, “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” được duy trì thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia. 17/17 xã, phường duy trì và nâng cao phong trào "Ngày xanh trong tuần", "Ngày chủ nhật xanh",  tổ chức được 465 cuộc dọn vệ sinh trên 315 lượt các trục đường liên khu, thôn và 245 lượt các điểm công cộng với trên 29.500 lượt người tham gia (trong đó hội viên phụ nữ là 15.500 lượt). Tiếp tục duy trì, xây dựng mới và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về bảo vệ, giữ gìn môi trường sống, trong đó thành lập được 11 chi hội kiểu mẫu thực hiện “5 không 3 sạch” gắn với thôn/khu dân cư kiểu mẫu với 610 thành viên tham gia; 33 nhóm “liên gia tự quản 3 sạch” với 267 thành viên tại 14 xã/phường. Xây dựng 32 tuyến đường hoa, tuyến đường không rác thải; 27 tuyến đường xanh - sạch - đẹp tại 17 xã, phường; trồng được trên 15km dài đường hoa, tạo hình ảnh thôn, khu sạch đẹp, văn minh…

Cùng với đó,  thực hiện tốt công tác dân vận trong  giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn:  tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại giải đáp kiến nghị, khiếu nại của một số hộ dân thuộc dự án đường cao tốc Vân Đồn- Móng Cái, Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II; Cty Cổ phần 22/12; Khu dân cư đông đường Tuệ Tĩnh, dự án khu dân cư Bắc Đại lộ Hòa Bình, nâng cấp đường xuyên đảo. Thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm dân vận chính quyền”. Đẩy mạnh thực hiện QCDC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tiếp tục cải cách hành chính, tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt hiệu quả tích cực. Tính đến 30/11/2019, các đội Thanh niên tình nguyện tại TTHCC và 17/17 xã, phường đã phối hợp với cán bộ chuyên môn hỗ trợ được 18.080 bộ hồ sơ giao dịch theo hình thức trực tuyến (trong đó, cấp xã: 16.096 hồ sơ, cấp Thành phố: 1.984 hồ sơ), tăng 15.666 hồ sơ so với năm 2018. Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đề án 03-ĐA/TU được thực hiện đảm bảo lộ trình.

Cũng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phong trào thi đua “Dân vận khéo" tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2019, Toàn Thành phố có  202  mô hình đăng ký thực hiện, trong đó có 26 mô hình được khen thưởng cấp Thành phố; 02 mô hình đề nghị khen thưởng cấp Tỉnh.

Những mô hình tốt, cách làm hay được thể hiện trên sân khấu của Hội thi dân vận khéo 

9 tháng năm 2020, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận; tích cực hướng dẫn Khối dân vận các xã, phường tiến hành thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối dân vận xã, phường và Tổ Dân vận thôn, khu trên địa bàn thành phố Móng Cái giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo” theo đúng lộ trình; Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị được củng cố; công tác dân tộc tôn giáo được quan tâm thực hiện; tình hình nhân dân duy trì ổn định, tích cực tham gia xây dựng và phát triển Thành phố.

Có thể khẳng định, thành công của công tác dân vận ở Móng Cái chính là thành công từ bài học trọng dân, trách nhiệm. Thành tựu của Móng Cái hôm nay, chính là nhờ sự đồng thuận của Ý Đảng với lòng dân, trong đó, vai trò công tác Dân vận của Đảng có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...