CÔNG TY TÂN ĐẠI DƯƠNG ỦNG HỘ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 2023

24/07/2023 17:07
Ngày 24/7 tại phường Hải Hoà, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hải Hoà đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ cho quỹ Đền ơn đáp nghĩa 2023. Đồng chí Vũ Đình Nghĩa, chủ tịch UBMTTQ phường tiếp nhận

Theo đó Công ty Tân Đại Dương ủng hộ Quỹ đền ơn  đáp nghĩa phường Hải Hoà 2023 với số tiền 10.000.000 đồng. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Vũ Đình Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khẳng định: Chăm lo cho người có công, gia đình chính sách là việc làm cần thiết và ý nghĩa của thế hệ hôm nay. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên  đã thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Hoà kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng quỹ với tinh thần cao nhất. Việc đóng góp cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” là việc làm thể hiện đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Thay mặt địa phương, đồng chí Chủ tịch UBMTTQ cảm ơn Công ty Tân Đại Dương, mặc dù đang khó khăn trong hoạt động sản xuất nhưng vẫn dùng một phần tình cảm để ủng hộ, đồng hành cùng địa phương chung tay thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng chí chúc doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, gặt hái được nhiều thành công trong thời gian đến.

Đồng chí Vũ Đình Nghĩa nhấn mạnh: Công tác xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” là trách nhiệm và tình cảm của các cá nhân, tổ chức, ban ngành, đoàn thể và đơn vị doanh nghiệp được đóng góp theo tinh thần tự nguyện cùng Nhà nước chăm sóc, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với Người có công với cách mạng. Đây cũng là dịp để tiếp tục thực hiện đạo lý truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”.

Đặng Văn Cao
Loading...