Cụm địa bàn an toàn - đơn vị an toàn ở Móng Cái

17/03/2023 14:05
Thực hiện các chủ trương của cấp trên về xây dựng cụm địa bàn an toàn - đơn vị an toàn, thời gian qua, LLVT TP Móng Cái đã triển khai có hiệu quả nhiều mô hình, tạo sức mạnh tổng hợp về QP-AN ngay từ cơ sở, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Những năm qua, trên địa bàn TP Móng Cái, tình hình ANCT-TTATXH luôn ổn định, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và phát triển ngày càng bền vững. Để có được những kết quả đó là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó LLVT thành phố là nòng cốt trong việc xây dựng cụm địa bàn an toàn - đơn vị an toàn.

Móng Cái đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng cụm địa bàn an toàn - đơn vị an toàn thành phố và các thành viên 6 cụm địa bàn an toàn - đơn vị an toàn trực thuộc đa dạng các thành phần, lực lượng, bảo đảm theo đúng hướng dẫn và chỉ đạo của cấp trên. Ban Chỉ đạo xây dựng cụm địa bàn an toàn - đơn vị an toàn của thành phố, trực tiếp là Ban CHQS thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Công an thành phố đã thường xuyên sâu sát cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cụm tổ chức hoạt động, gắn với tình hình nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, từng cơ quan, đơn vị; ban hành văn bản hướng dẫn các cụm duy trì nền nếp, chế độ hoạt động, giao ban, sơ kết, tổng kết.

Một số cụm đã duy trì hoạt động có nền nếp, chất lượng và hiệu quả như: Cụm phường Hải Hòa; Cụm phường Trần Phú... Các nội dung công việc có tính định lượng rõ ràng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trên địa bàn, từng đơn vị thành viên. Đến nay, TP Móng Cái đã xây dựng được 6 cụm địa bàn an toàn - đơn vị an toàn, với tổng số 42 đơn vị thành viên, trong đó có 9 đơn vị quân đội (6 đồn biên phòng, Lâm trường 42, Lâm trường 27 và Đại đội đảo Vĩnh Thực).

Đồn Biên phòng Pò Hèn tặng Cờ Tổ Quốc cho các hộ gia đình xã Hải Sơn. Ảnh: Thu Hằng (TTTT&VH TP Móng Cái)
Đồn Biên phòng Pò Hèn tặng cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình xã Hải Sơn. Ảnh: Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Ban Chỉ đạo xây dựng cụm địa bàn an toàn - đơn vị an toàn thành phố, các cụm và đơn vị thành viên đã tập trung tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần đưa đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi sâu vào các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và thực hiện tốt trách nhiệm của công dân và nhiệm vụ của công nhân viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ LLVT, học sinh, sinh viên, tích cực xây dựng địa bàn an toàn, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH.

Các thành viên cũng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc, giữ gìn ANCT-TTATXH góp phần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, giảm nghèo bền vững và tham gia các quỹ nhân đạo, từ thiện góp phần phát triển KT-XH ở địa phương, đặc biệt là trong các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”; triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng; quan tâm, chăm lo thực hiện chính sách đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố; đồng thời, tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố tặng quà, nhận phụng dưỡng thường xuyên cho đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội...

Năm 2022, Ban Chỉ đạo thành phố và các thành viên 6 cụm địa bàn an toàn - đơn vị an toàn đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, bảo vệ đường biên, mốc giới an toàn với trên 102 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân”; tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, tăng cường tham gia vào công tác phòng chống ma túy, buôn bán vận chuyển pháo, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, ngăn ngừa và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh thôn xóm, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới, hải đảo trong dịp lễ, tết. Xây dựng và duy trì hoạt động 100 tổ “Tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự” do Cựu chiến binh làm nòng cốt, trong đó có thành phần hội viên Hội Cựu chiến binh, dân quân tự vệ tham gia ở 17/17 xã, phường…

baoquangninh.vn
Loading...