Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 xã Quảng Nghĩa thành công rực rỡ

05/06/2022 09:16
Ngày 5/6/2022, cử tri toàn xã Quảng Nghĩa đồng loạt đi bầu cử trực tiếp Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Sự chuẩn bị chu đáo trong từng nội dung công việc và sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của cử tri xã Quảng Nghĩa đã góp phần tạo nên một ngày hội toàn dân thành công rực rỡ.

Ngay từ 7h sáng, cử tri trên toàn xã đã có mặt tại các điểm bầu cử để trực tiếp bầu 5 Trưởng thôn - những người đại diện cho nhân dân trong thôn để tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn,Phó Chủ tịch UBND thành phố (Bên trái), Đồng chí Vũ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã (Bên phải) tặng hoa chúc mừng

Quang cảnh bầu cử Thôn 1

Cử tri Thôn 2 biểu quyết tán thành

Quang cảnh bầu cử Thôn 3

Những trưởng thôn được lựa chọn để bầu đều là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở thôn.

Quang cảnh bầu cử Thôn 4

Cử tri Thôn 5 biểu quyết bầu trưởng thôn

Đây đồng thời là nhân sự để bầu Bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra trong tháng 7/2022. Qua đó thực hiện mục tiêu đảm bảo nhất thể hóa 100% Bí thư chi bộ là Trưởng thôn cơ sở mô hình "Dân tin - Đảng cử".

Trong ngày bầu cử được đông đảo cử tri trong toàn xã đã đến các điểm bầu cử trong không khí nô nức, phấn khởi, sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài để bầu vào chức danh trưởng thôn.

Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với sự chuẩn bị chu đáo trong từng nội dung công việc của Ban chỉ đạo bầu cử xã và các Tổ bầu cử và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của cử tri đã góp phần đem lại thành công tốt đẹp cho ngày hội toàn dân.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, xã Quảng Nghĩa đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Đồng thời, lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất để phục vụ bầu cử; trong đó, đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cơ sở vật chất; trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình.

Đặc biệt, công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn được 100%  thôn thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng ở thôn, nhằm chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của thôn; qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở xã, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Sự thành công của cuộc bầu cử đã góp phần cho sự thành công của mô hình “Dân tin – Đảng cử” của xã Quảng Nghĩa nói riêng thành phố, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Michen
Loading...