TP Móng Cái:

Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng TP Móng Cái ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”

24/03/2023 23:24
Thực hiện Kế hoạch số 183-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 01-CV/BTCCTcủa Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng TP Móng Cái ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”
Đội thi của Đảng bộ cơ quan chính quyền TP tích cực luyện tập để mang đến cuộc thi những tác phẩm tốt nhất

Với chủ đề Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố Móng Cái ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” trong đó nội dung thi tìm hiểu về nội dung các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Di chúc”, “Dân vận”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Đạo đức cách mạng”; Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Bác Hồ với Quảng Ninh; Bác Hồ với Móng Cái cũng như phát hiện nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP  Móng Cái, giai đoạn 2016 - 2022.

TP sẽ tổ chức Cuộc thi trực tiếp trên sân khấu, gồm 3 phần:Phần thi Hiểu biết các đội thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do Ban Tổ chức Cuộc thi đề ra; Phần thi Tài năng (sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề học và làm theo Bác): Các đội thi thể hiện dưới các hình thức kịch ngắn, hoạt cảnh, tiểu phẩm, tuồng, chèo, hát, múa, kể chuyện về Bác hoặc tiểu phẩm về tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Móng Cái, (phần thi này ngoài thành viên chính thức các đội có thể mời thêm các thành viên khác tham gia) và phần thi Hùng biện các đội thể hiện các kỹ năng thông tin, tuyên truyền về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đội thi của Đảng bộ phường Hòa Lạc đang gấp rút luyện tập

Cuộc thi cấp Thành phố, các đối tượng tham gia cuộc thi là các đảng bộ cơ sở, mỗi đơn vị, địa phương thành lập 01 đội dự thi từ 8 - 10 người là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đang sinh sống công tác, lao động tại địa phương, đơn vị để tham gia cuộc thi. Phân công đồng chí đại diện cấp ủy làm trưởng đoàn. Kết thúc cuộc thi, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tặng Giấy khen và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi cấp Thành phố; Thành phố lựa chọn các tập thể, cá nhân xuất sắc trong cuộc thi cấp Thành phố để thành lập đoàn dự thi của Thành phố (từ 8 - 10 người) để tham gia Cuộc thi cấp Tỉnh (dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2023, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).

Chuẩn bị các tiết mục đặc sắc của đội thi Đảng bộ phường Trà Cổ

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Thành phố nhằm khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; Cuộc thi được tổ chức bảo đảm tính giáo dục cao, có sức lan tỏa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng; các đội dự thi tuân thủ nghiêm túc thể lệ Cuộc thi theo Kế hoạch, bảo đảm tuyên truyền đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua Cuộc thi góp phần bồi đắp, củng cố niềm tin, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc thành phố Móng Cái với Đảng, Bác Hồ, khơi dậy khát vọng, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng thành phố Móng Cái ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...