Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Biển Đảo Quê Hương lần II - 2023

30/08/2023 16:21

1. Đơn vị chủ trì

- Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Đơn vị phối hợp

- Ban Đối ngoại Trung ương;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng.

3. Đơn vị thực hiện

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

4. Mục đích, ý nghĩa

- Cuộc thi và Triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và ở nước ngoài.

- Cuộc thi và Triển lãm nhằm tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

- Thông qua Cuộc thi và Triển lãm sẽ kịp thời động viên, tôn vinh sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, nhất là các nghệ sĩ - những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

5. Đối tượng dự thi

- Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo, Ban Thư ký và Nhóm giúp việc không được tham gia dự thi.

6. Nội dung:

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi cần thể hiện một trong những nội dung chính như sau:

- Tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam; tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo của Tổ quốc.

- Không khí hăng hái, quyết tâm trong hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biển, đảo; Ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội của vùng biển, đảo quê hương trong cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Hoạt động hợp tác quốc tế về biển, thúc đẩy các nỗ lực chung bảo đảm an ninh, hoà bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển.

- Ca ngợi những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

- Khai thác và phát triển tiềm năng du lịch Việt Nam, cải thiện môi trường sinh thái vùng biển và ven biển, quảng bá nhiều hơn những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân biển.

- Bảo tồn làng nghề truyền thống, đồng thời quảng bá văn hóa độc đáo ở địa phương thu hút du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, những giá trị văn hóa lâu đời và cách sáng tạo sản phẩm thủ công đặc trưng ở mỗi vùng.

- Khuyến khích những tác phẩm có nội dung thấy rõ được việc triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về vị trí, vai trò của biển và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

7. Quy định về tác phẩm tham dự cuộc thi

- Tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng.

+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm.

+ Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 đến 08 ảnh (kèm theo maket của bộ ảnh). Tác giả phải đánh số thứ tự ảnh trong bộ ảnh (trên website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh).

Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự Cuộc thi.

- Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép.

- Tác giả có thể cắt cúp, căn chỉnh sáng tối của tác phẩm.

- Quy cách ảnh dự thi:

+ Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg, dung lượng từ 5Mb - 12Mb, độ phân giải 300 dpi. Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin.

+ Ảnh không được bo viền, không được đặt bất cứ ký hiệu nhận dạng nào trên ảnh. Không ghi chú thích, chữ ký lên trên ảnh.

+ Ảnh không phù hợp với các quy định trên sẽ bị loại mà không cần báo trước.

- Các tác phẩm vi phạm đến vấn đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam đều không hợp lệ.

- Ảnh tham dự chưa được trưng bày hoặc đạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm cấp quốc gia và khu vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức  hoặc phối hợp tổ chức…

- Ưu tiên các tác phẩm được sáng tác từ ngày 01/01/2022 đến nay.

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm. Ban Tổ chức được phép loại bỏ tác phẩm vi phạm thể lệ trước, trong và sau Cuộc thi.

8. Tiêu chí chọn tác phẩm triển lãm và trao thưởng:

- Tiêu chí chọn tác phẩm triển lãm:

+ Tác phẩm không vi phạm thể lệ cuộc thi và triển lãm;

+ Tác phẩm bám sát chủ đề, nội dung của cuộc thi; kỹ thuật, bố cục, ngôn ngữ nhiếp ảnh, ánh sáng tốt; hình ảnh đẹp, có tính thẩm mỹ.

+ Đối với ảnh bộ phải có sự gắn kết, xuyên suốt giữa các ảnh trong bộ ảnh. Mỗi bộ ảnh được tính là một tác phẩm.

+ Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích (tối đa 150 từ) giới thiệu nội dung bộ ảnh.

+ Khuyến khích tác phẩm có sự tìm tòi, mới lạ.

+ Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm dự thi, nhưng không quá 10% số ảnh Ban Tổ chức nhận được.

- Tiêu chí chọn tác phẩm trao giải thưởng:

+ Nội dung tác phẩm thể hiện đậm nét chủ đề, có thông điệp rõ ràng, góc nhìn mới lạ.

+ Thể hiện xuất sắc về kỹ thuật và ngôn ngữ nhiếp ảnh; bố cục sáng tạo; ánh sáng đẹp; hình ảnh có tính thẩm mỹ cao.

Quyết định của Ban tổ chức là kết quả chung cuộc.

9. Giải thưởng

- Cơ cấu Giải thưởng: gồm 02 hệ thống giải thưởng dành cho 02 thể loại Ảnh đơn và Ảnh bộ, gồm:

+ 02 giải Nhất, mỗi giải gồm: (1) Biểu trưng pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chương Vàng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

+ 04 giải Nhì, mỗi giải gồm: (1) Biểu trưng pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chương Bạc của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).

+ 06 giải Ba, mỗi giải gồm: (1) Biểu trưng pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chương Đồng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

+ 10 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: (1) Biểu trưng pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

- Cơ cấu Giải thưởng có thể thay đổi, căn cứ vào chất lượng tác phẩm của mỗi thể loại.

- Ngoài giải thưởng cho các tác phẩm, các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp vào thành công của Cuộc thi sẽ được xem xét, đề nghị Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương - Cơ quan chủ trì Cuộc thi tặng Bằng khen, kèm theo mức tiền thưởng được quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Các tác phẩm đạt giải và chọn trưng bày triển lãm được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp bằng Chứng nhận và được tính điểm cấp Quốc gia theo Quy chế của Hội.

10.  Sử dụng tác phẩm:

- Mỗi tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm được trả nhuận treo 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng).

- Ảnh đạt giải và ảnh triển lãm được Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng tuyên truyền, quảng bá trên các ấn phẩm và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, và không phải trả chi phí nhuận ảnh.

Các tác phẩm khác (ngoài tác phẩm đạt giải và trưng bày triển lãm), nếu được chọn phục vụ cho công tác tuyên truyền, Ban Tổ chức và các nhà tài trợ sẽ phải thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

11. Trách nhiệm của tác giả

- Thực hiện đúng thể lệ Cuộc thi; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp nhận mọi quy định trong Thể lệ Cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

12. Phương thức và thời gian gửi ảnh

- Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.anhnghethuatbiendaoquehuong2023.com

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 00h00’, ngày 25/7/2023 đến 23h59’, ngày 30/9/2023.

13. Hội đồng Giám khảo

Hội đồng Giám khảo gồm Hội đồng Sơ khảo thể loại ảnh đơn và Hội đồng sơ khảo thể loại ảnh bộ và Hội đồng Chung khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Cuộc thi quyết định thành lập. Hội đồng Giám khảo xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với Thể lệ của Cuộc thi và các quy định pháp luật liên quan.

Trên cơ sở kết quả xét chọn của Hội đồng Chung khảo, Ban Chỉ đạo Cuộc thi có trách nhiệm thẩm định và báo cáo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phê duyệt danh sách các tác phẩm đạt giải (thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương).

14. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật về chủ đề biển, đảo quê hương được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2023 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và nguồn huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (nếu có).

* Thông tin về cuộc thi có thể tìm hiểu tại địa chỉ website: www.anhnghethuatbiendaoquehuong2023.com

* Cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

- Kỹ thuật: + Ông Nguyễn Xuân Chính - Điện thoại: 0912 065 411

+ Ông Mai Vinh - Điện thoại: 0263. 3700 292

+ Bà Nguyễn Thu Trang - Điện thoại: 024.3943 5885

Ban Tổ chức Cuộc thi mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương, sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam để Cuộc thi thành công tốt đẹp.

.
Loading...