Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

10/07/2024 16:10
Ngày 10/7, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tổ chức cưỡng chế kê biên Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với hộ ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh tại tổ 3, khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Kê biên tài sản thi hành án là một trong những biện pháp cưỡng chế của Cơ quan thi hành án dân sự để buộc người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ theo Bản án, Quyết định của Tòa án khi họ có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành.

Tại nơi ở của ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh, lực lượng cưỡng chế đã thực hiện kê biên Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại Tổ 3, khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích quyền sử dụng đất 76,5m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng: xây dựng nhà ở, thời hạn sử dụng lâu dài, nguồn gốc sử dụng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BC 327747, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 00111 do UBND thành phố Móng Cái cấp ngày 31/8/2010) cấp cho ông Trương Văn Đào.

Theo Bản án số: 01/2017/PT-KDTM ngày 30 tháng 03 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 39/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 05 năm 2018 của Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Móng Cái thì: Người phải thi hành án là ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TMCP Á Châu tổng số tiền là 1.351.683.152đ (Một tỷ ba trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn một trăm năm mươi hai đồng). Trong đó, tiền nợ gốc: 900.000.000đ (Chín trăm triệu đồng).Tiền nợ lãi: 299.961.817đ (Hai trăm chín mươi chín triệu chín trăm sáu mươi mốt nghìn tám trăm mười bẩy đồng). Nợ lãi phạt quá hạn: 151.721.335đ (Một trăm năm mươi mốt triệu bẩy trăm hai mươi mốt nghìn ba trăm ba mươi lăm đồng); (tính từ ngày 11/11/2013 đến 08/11/2016).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi đối với khoản nợ gốc theo hợp đồng hạn mức tín dụng số MCA.CN.01160113/HĐTD ngày 16/01/2013 và phụ lục hợp đồng tín dụng số 01/PLCTDHM ngày 10/06/2013 của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh – phòng giao dịch Móng Cái cho đến khi thanh toán xong, theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng.

Tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số MCA.BĐCN.01301211 ngày 30/12/2011 giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Quảng Ninh – phòng Giao dịch Móng Cái với ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh để đảm bảo thi hành án.

Nếu ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh không trả được khoản nợ trên thì Ngân hàng có quyền xử lý tài sản thế chấp hoặc yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. 

Hai chấp hành viên, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Móng Cái Ngô Thị Diệu Linh và Nguyễn Hồng Quân thực hiện các thủ tục thông báo tới hộ gia đình trước khi cưỡng chế 
Đồng chí Ngô Thị Diệu Linh, Chấp hành viên- Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Móng Cái thông báo quyền và nghĩa vụ liên quan đối với hộ ông Trương Văn Đào- bà Nguyễn Thị Oanh 
Bà Nguyễn Thị Oanh không đồng ý việc thực hiện kê biên tài sản thi hành án

Quá trình giải quyết thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Móng Cái đã thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, tống đạt hợp lệ các quyết định về thi hành án, triệu tập người phải thi hành án là ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh để thuyết phục, động viên người phải thi hành án nhưng ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh không tự nguyện thi hành án, không nhận bất kỳ một văn bản, Quyết định của cơ quan thi hành án. Đến nay, thời gian tổ chức thi hành án đã nhiều năm, Chấp hành viên đã nhiều lần động viên, thuyết phục ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh tự nguyện thi hành, bản thân bà Nguyễn Thị Oanh nhiều lần chống đối, thách thức, gây khó khăn cho cơ quan thi hành án dân sự. Vì vậy, Chi cục Thi hành án xét thấy việc tiếp tục thuyết phục để ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh tự nguyện thi hành án là không có kết quả, cần thiết phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Chấp hành viên giải thích quyền, nghĩa vụ liên quan đối với Ông Trương Văn Đào 
Quá trình thực hiện biện pháp cưỡng chế, ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh không ký biên bản, không nhận trông coi bảo quản tài sản kê biên, lực lượng cưỡng chế đã kiểm kê tài sản, buộc những người có mặt trong nhà ra khỏi nhà 
Niêm phong tài sản, thuê đơn vị có chức năng bảo vệ, trông coi tài sản theo đúng quy định

Quá trình thực hiện biện pháp cưỡng chế, ông Trương Văn Đào và bà Nguyễn Thị Oanh không ký biên bản, không nhận trông coi bảo quản tài sản kê biên, lực lượng cưỡng chế đã kiểm kê tài sản, buộc những người có mặt trong nhà ra khỏi nhà và tiến hành niêm phong tài sản, thuê đơn vị có chức năng bảo vệ, trông coi tài sản theo đúng quy định.

Quá trình cưỡng chế thi hành án dân sự tại tổ 3, khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh diễn ra an toàn, đúng pháp luật, đảm bảo các Quyết định của Tòa án được thực thi, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

PV
Trung tâm TTVH
Loading...