Dấu ấn phong trào thi đua đặc biệt

02/11/2023 12:34
Việt Nam ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như ngày nay nhờ nhiều nhân tố, trong đó có Thi đua yêu nước. Trong thành tựu phát triển chung của đất nước và của Tỉnh Quảng Ninh, thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là sau 15 năm xây dựng và phát triển; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc thành phố Móng Cái đã phát huy truyền thống anh hùng của mảnh đất phên dậu của Tổ quốc, luôn đoàn kết một lòng, thi đua nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lan tỏa khát vọng đổi mới, phát huy tối đa sức mạnh “nội sinh”, tận dụng tốt thời cơ đẩy mạnh phát triển KT-XH, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, diện mạo, tầm vóc và vị thế của thành phố Móng Cái ngày càng được khẳng định, nâng cao.

Ngày 26/10/2022, TP Móng Cái phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023) nhằm tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp thu hút, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố hưởng ứng, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh.  

Các Khối thi đua ký giao ước thi đua. Ảnh:Trần Tương mongcai.gov.vn  

Cụ thể hóa chủ đề thi đua “Khát vọng xây dựng thành phố Móng Cái hội nhập, phát triển năng động, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” với 3 Nội dung chính của phong trào thi đua là : Thi đua triển khai thực hiện tốt “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư”; Thi đua phát triển dịch vụ, thương mại, logistic phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Thi đua tập trung mọi nguồn lực xã hội để nâng cao hơn nữa chất lượng “đời sống Nhân dân”… các khối thi đua, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố đã nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Quyết tâm - Quyết liệt - Đổi mới - Sáng tạo”, tạo được dấu ấn riêng có, nổi bật, góp phần vào thành quả chung của TP Móng Cái, đồng thời cũng là góp phần thực hiện thắng lợi chủ để công tác năm 2023 “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chất lượng dịch vụ, thương mại, logistic và đời sống Nhân dân”.

Khí thế thi đua trên các công trình, phần việc 

Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Trong đó, ở Khối thi đua các Ban Xây dựng Đảng: Trong đợt thi đua đặc biệt, từ Thành phố đến cơ sở đã tổ chức 15 cuộc học tập chính trị đợt với 9.548 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, qua đó, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Tổ chức Thành ủy hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tự hào, trách nhiệm, tích cực phấn đấu để xứng danh cán bộ công chức của ngành Tổ chức”; Ban Dân vận Thành ủy nổi bật với phong trào Dân vận khéo; Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND - UBND Thành phố tập trung  thi đua “Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; tăng cường kỷ cương, đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, chuyên nghiệp, mẫu mực”... qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố.

Các Ban xây dựng Đảng Thành ủy tích cực triển khai Phong trào thi đua đặc biệt

Ở Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: điển hình là các phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Móng Cái chung sức xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang phát triển đô thị”; Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động thành phố; phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố; phong trào “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “thắp sáng đường quê” của Hội Cựu chiến binh; Năm 2023 đã tổ chức thành công Đại hội Nông dân và Liên đoàn lao động Thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028; tổ chức thành công Lễ báo công tại Lăng Bác nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Tỉnh, 15 năm thành lập Thành phố.

Khối MTTQ nổi bật với phong trào “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Ở khối thi đua Nội chính: nổi bật là phong trào “thi đua quyết thắng” của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; phong trào: “Vì an ninh Tổ quốc” với chủ đề “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và "Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Móng Cái đẹp hơn trong lòng dân" của công an thành phố; phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” của Tòa án Nhân dân Thành phố; phong trào thi đua “Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố; lực lượng BĐBP thi đua vận động  “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia”, “Móng Cái chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo” giai đoạn 2021 – 2025. Đặc biệt, năm 2023, Thành phố đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền và tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, nhiệm vụ tác chiến phòng thủ nói riêng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Móng Cái hoàn thành Diễn tập Khu vực phòng thủ 2023 

Ở khối thi đua phòng Ban tổng hợp: Phòng Nội vụ Thành phố đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; Văn phòng HĐND - UBND Thành phố đã phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; tăng cường kỷ cương, đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, chuyên nghiệp, mẫu mực”; Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố thực hiện “Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong thực hiện công tác thu chi ngân sách”...góp phần đưa TP Móng Cái thu ngân sách lên trên 4 ngàn tỷ đồng; thu từ ngành hải quan đạt gần 1,2 ngàn tỷ đồng.

Phòng Nội vụ Thành phố đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công
Văn phòng HĐND - UBND Thành phố đã phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; tăng cường kỷ cương, đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, chuyên nghiệp, mẫu mực”

Ở khối thi đua Hành chính sự nghiệp, sự nghiệp có thu: nổi bật là các Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trọng tâm là quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, đô thị, môi trường kinh doanh du lịch, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biển đổi khí hậu; Các đơn vị tham mưu, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu, tiến độ khởi công thi công các dự án đầu tư công năm 2023; tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển đạt gần 850 tỷ đồng, phân bổ cho 114 công trình, hạng mục...

Nhiều công trình mang ý nghĩa động lực, tạo dấu ấn dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Tỉnh 

Phong trào thi đua: Học và làm theo Bác và Đề án văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, văn minh công sở trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tốt. Các đơn vị sự nghiệp có thu tập trung nhiều giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Ban quản lý Chợ Móng Cái là một trong những điển hình của đơn vị sự nghiệp có thu 

Ở khối thi đua Văn hóa - xã hội: nổi bật là phong trào thi đua “Khuyến học, khuyến tài” của Hội khuyến học; phong trào “Thi đua dạy tốt - học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục và Đào tạo; phong trào “Nâng cao y đức” của ngành Y tế; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”… qua đó góp phần thực hiệu hiệu quả công tác bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Nổi bật trong năm 2023, TP Móng Cái đã công bố Quyết định, trao bằng xếp hạng Quốc gia đối với Khu di tích lịch sử Pò Hèn, xếp hạng cấp Tỉnh đối với di tích đình Quất Đông và di tích Đền Thánh Mẫu; được công nhận xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt đình Trà Cổ; phối hợp, tổ chức thành công trên 40 sự kiện, hoạt động, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch, hoàn thành lắp đặt thí điểm wifi miễn phí công cộng, kết nối, phối hợp xúc tiến các hoạt động du lịch biên giới; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện quy ước; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Hệ thống trường lớp được đa dạng hóa, đáp ứng được nhu cầu học tập của trên 30 ngàn học sinh. Thành phố đã tổ chức 02 đợt Lễ ra quân hiến máu tình nguyện, thu 1.120 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu Tỉnh giao. Hỗ trợ 42 doanh nghiệp tuyển dụng 825 lao động.

Khối thi đua VHXH có rất nhiều hoạt động nổi bật, đưa hình ảnh của Móng Cái ngày càng lan tỏa tốt đẹp 

Trong khối thi đua Sản xuất - Kinh doanh: các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ tiểu thương đã tích cực lao động sản xuất, “Doanh nghiệp giỏi, Doanh nhân tiêu biểu”, thành lập mới 180 doanh nghiệp, thu hút thêm 467 doanh nghiệp XNK, nâng tổng số 883 doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn; tổng trọng lượng hàng hóa XNK đạt trên một triệu tấn; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 2,5 tỷ USD, khách du lịch đến Thành phố đạt trên 1,9 triệu người, hoạt động kinh doanh tại các chợ sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 6.446 tỷ đồng, doanh thu thu vận tải, bốc xếp đạt 285 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Đội trưởng Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái là điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ 

Ở Khối Thi đua xã, phường: nhân dân, cán bộ 17/17 xã phường hăng hái thi đua phong trào thi đua giành danh hiệu: “Xã, phường, thị trấn văn minh”. Hàng ngàn hộ dân, hàng vạn người dân góp công, góp của cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân trong các phong trào. 

Ông Lê Đình Lịch, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 5 xã Hải Tiến cùng cán bộ, Nhân dân xã Hải Tiến đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường 

 Những con số tạo “dấu ấn”

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các xã, phường tích cực hưởng ứng tham gia, tạo ra không khí “Ngành ngành thi đua, người người thi đua” … đưa TP Móng Cái hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Đến nay, thành phố có 5/20 chỉ tiêu vượt, 12/20 chỉ tiêu đạt, 01/20 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Móng Cái lần thứ XXIV đề ra, Thành phố duy trì nhịp độ phát triển tốt, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã cơ bản hoàn thành, là cơ sở để quản lý và thu hút đầu tư, phát triển; tận dụng tốt thời cơ hoạt động thông quan trở lại và hiệu ứng từ các dự án động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, một số vụ việc phức tạp, kéo dài về đất đai, GPMB, “điểm nghẽn” từng bước được tháo gỡ, khắc phục tốt các tồn tại, hạn chế, vi phạm, theo nguyên tắc“giữ vững ổn định để phát triển” và phương châm 5 an “an ninh, an toàn, an sinh, an cư và an dân”; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ hành chính công được nâng cao; Thành phố tập trung triển khai các giải pháp thiết thực giữ vững vị trí nhóm đứng đầu của tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), nâng cao chất lượng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đến nay thành phố không còn hộ nghèo, hoàn thành chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, sửa chữa nhà cho hộ cận nghèo; đời sống vật chất tinh thần, chỉ số “hạnh phúc” của Nhân dân được nâng lên; ANCT, TT ATXH được đảm bảo, QP AN được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, đi vào chiều sâu, là điểm sáng “hình mẫu” trong quan hệ hợp tác khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thành phố tập trung triển khai các giải pháp thiết thực giữ vững vị trí nhóm đứng đầu của tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện

Thành phố luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được khẳng định; khát vọng đổi mới - phát triển được lan tỏa mạnh mẽ; niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền được củng cố, nâng lên.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh trên địa bàn thành phố Móng Cái vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận 04 công trình được gắn biển chào mừng, trong đó có 01 công trình cấp tỉnh là Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18C) từ KKT cửa khẩu Móng Cái đến KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh  và 03 công trình cấp thành phố gồm : đường ven biển liên kết Khu kinh tế Vân Đồn với Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đoạn từ Cầu Voi xã Vạn Ninh đến Tỉnh lộ 335 (giai đoạn 1); cải tạo, chỉnh trang đô thị tuyến đại lộ Hòa Bình; Đường điện và trạm biến áp ra ngọn Hải đăng Vĩnh Thực. Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Tỉnh Quảng Ninh.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh trên địa bàn thành phố Móng Cái vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận 04 công trình được gắn biển chào mừng

Thi đua khen thưởng tạo động lực phát triển 

Xác định ý nghĩa của việc thi đua- khen thưởng tạo động lực phát triển, thành phố đã đẩy mạnh công tác khen thưởng, chú trọng việc phát hiện và khen thưởng kịp thời, đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong 9 tháng đầu năm 2023, đã có 457 tập thể và 946 cá nhân được UBND Thành phố khen thưởng; trong đó, khen thưởng đột xuất cho 131 tập thể, 245 cá nhân. Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt, tri ân những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp cho cách mạng, tận hiến, phụng sự hết mình xây dựng quê hương Quảng Ninh, thành phố Móng Cái nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 15 năm thành lập thành phố Móng Cái, khen thưởng 18 tập thể và 105 cá nhân.

Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt, tri ân những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến

Trong sự phát triển của Móng Cái, có hành trình tận hiến, phụng sự, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, lớp lớp kế tiếp nhau lập nên những chiến công, những dấu ấn trên mỗi công trình, việc làm, tạc thành bức tranh Móng Cái phát triển vững bền, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, tạo niềm tin, sự đồng thuận xã hội xây dựng Thành phố Móng Cái với “Thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc”.

Tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động, tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cộng hưởng với phong trào thi đua yêu nước và dấu ấn của phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập Tỉnh, Móng Cái sẽ tiếp tục hội tụ những con số tăng trưởng ấn tượng, củng cố vững chắc niềm tin trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, tạo ra thế và lực mới thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, hiện thực hóa khát vọng “Xây dựng thành phố Móng Cái phát triển nhanh, bền vững; là khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện” trở thành đô thị loại 1 trước năm 2030.

 

Thu Hằng - Nguyễn Đức - Trần Bình
Trung tâm TTVH
Loading...