Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới ở Móng Cái, giai đoạn 2013-2023

19/05/2023 15:48
Trong 10 năm tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW ngày 01/08/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” (2013-2023), Móng Cái đã đạt kết quả rõ nét, toàn diện trên 6 nội dung của chương trình phối hợp

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới ở Móng Cái, giai đoạn 2013-2023

Móng Cái là thành phố cửa khẩu biên giới, địa đầu Đông Bắc Tổ quốc, là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, có diện tích tự nhiên 518 km2 có 17 đơn vị hành chính,100 thôn, khu phố; dân số hơn 11 vạn người. 

Những năm qua, Móng Cái luôn được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục phát huy, khai thác tốt lợi thế của địa phương biên giới, khu kinh tế trọng điểm quốc gia, của vị trí - vai trò chiến lược quan trọng về kinh tế - chính trị - QP - AN và đối ngoại tổ chức, thực hiện tốt việc phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo, quản lý xuất nhập cảnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Đặc biệt, trong 10 năm tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTW ngày 01/08/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” (2013-2023), Móng Cái đã đạt kết quả rõ nét, toàn diện trên 6 nội dung của chương trình phối hợp.

Cụ thể là: Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được thực hiện tốt. 

Trong 10 năm qua, Công an thành phố đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố, các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, tích cực phòng ngừa và tố giác tội phạm, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu phá hoại, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. 

Công an, các tổ chức CTXH, khu phố trên địa bàn phường Trần Phú tăng cường công tác tuyên truyền tới từng hộ dân 

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp tổ chức 121 buổi tuyên truyền với trên 15.000 người tham gia. Cấp phát tài liệu tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, AIDS đến 101 khu dân cư với tổng số trên 8000 tờ rơi, 1500 tệp tài liệu tuyên truyền về phòng chống tội phạm; Tổ chức cho trên 95% hộ dân ký cam kết tham gia bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan … Trong công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phường Trần Phú hiện phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh

Công an thành phố đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. Phối hợp tham gia xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở vững chắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của 126 tổ nhân dân tự quản về ANTT tại các địa bàn khu dân cư.

Một buổi triển khai nhiệm vụ của Tổ tự quản khu 3 Hải Hòa 

Trong 10 năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an thành phố hàng trăm tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cho lực lượng công an điều tra, khám phá 557 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 72 vụ trọng án; Phát hiện và bắt giữ 861 người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, phạt tiền gần 2 tỷ đồng; bàn giao phía Trung Quốc xử lý 132 đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội; 128 đối tượng truy nã người Trung Quốc; Xử lý 116.789 trường hợp vi phạm TTATGT phạt trên 48 tỷ đồng; Xử lý 775 trường hợp vi phạm lĩnh vực QLHC về TTXH phạt gần 1,5 tỷ đồng, thu giữ trên 2.239 kg pháo các loại, hàng trăm vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, khởi tố 19 vụ 20 đối tượng tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng; 35 vụ 29 đối tượng Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép……

Tuần tra giữ gìn ANTT ở Hải Hòa 

Việc phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, mô hình dân vận khéo đã được thực hiện tốt. 

Trong 10 năm, đã phối hợp xây dựng được 25 mô hình, 10 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên kiện toàn, củng cố xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT theo Thông tư 124 của Bộ Công an; Nhìn chung, các mô hình đã được đông đảo quần chúng tham gia, nhiều mô hình đã đi vào cuộc sống và trở thành những nội dung trong hương ước, quy ước về giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư.

Việc duy trì phát huy hiệu quả các tổ tự quản giúp địa bàn dân cư an toàn hơn 
Hướng dẫn người dân cài đặt VNeID ở Hải Hòa 

Ủy ban MTTQ thành phố đã đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên của MTTQ với Công an các cấp và các ban ngành, đoàn thể, gắn xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Đồng thời, coi việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những nội dung bình xét công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong phong trào. 

Ngoài ra, còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội như: xây nhà tình nghĩa, trao tặng học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học; tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn; hỗ trợ đột xuất các trường hợp gặp hoạn nạn; cấp phát lương thực, thực phẩm cho người nghèo, khó khăn, bệnh  nhân và thân nhân nghèo; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí…….

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái, Quảng Ninh cho biết: Chương trình phối hợp số 09 “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” đã được MTTQ và Công an TP Móng Cái ký kết phối hợp từ năm 2014 và chỉ đạo CA, MTTQ của 17 xã, phường trên địa bàn ký kết Chương trình phối hợp, tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả.  Qua đó đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho CBCS, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm ANTT…để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, với thành phố Móng Cái là thành phố biên giới cửa khẩu thì việc toàn dân tham gia bào vệ an ninh tổ quốc, các đoàn viên, hội viên được nắm chắc, nắm vững các kiến thức về pháp luật càng có ý nghĩa trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực trọng điểm, cửa ngõ.

Công an xã Hải Xuân và các tổ chức CTXH xã làm tốt công tác hỗ trợ công dân trong các thủ tục hành chính 

Trong 10 năm, chúng tôi đã phối hợp cùng lực lượng Công an tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, biểu dương, khen thưởng hàng trăm cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng NTM đô thị văn minh gắn với tiêu chí của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Trao tặng nhiều nhà tình nghĩa, hàng nghìn suất quà cho các trường hợp khó khăn, xây dựng và duy trì có hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua đó ngày càng gắn kết mối quan hệ giữa MTTQ, các tổ chức thành viên với Công an và nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng TP Móng Cái văn minh, an toàn.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với Công an thành phố tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19-8” trên địa bàn; qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung phong trào đến từng người dân, duy trì nề nếp thường xuyên, liên tục, lâu dài. Tiếp tục giám sát, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Tổ chức cho xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ký cam kết đăng ký thi đua xây dựng đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Trong 10 năm, đã phối hợp tổ chức 170 ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với trên 16000 lượt người tham gia.

Công tác phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên với Công an thành phố trong việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09 trong thời gian qua đã tiếp tục khẳng định vai trò, hiệu quả trong huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các mặt công tác, bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay. Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố đã được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất; Ban Chỉ đạo cấp thành phố, xã, phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, hiệu quả, gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác.

Ban Chỉ đạo 138 Phường Bình Ngọc tổ chức thực hiện rất tốt mô hình “tuyến đường ánh sáng an ninh an toàn”

Thượng tá Lê Hồng Vân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh cho biết: 

Trong thời giạn tới, để thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Công an và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc trong tình hình mới”, cần tập trung thực hiện tốt các công tác:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện nội dung Chương trình phối hợp 09 gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các văn bản của Thành ủy, UBND TP về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng chống đấu tranh với các loại hình tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào thực chất bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò tự giác thực hiện của đông đảo quần chúng Nhân dân.

Đổi mới hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, ý thức chủ động phòng ngừa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch; phương thức hoạt động của các loại tội phạm; hành vi lừa đảo, lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Mở rộng diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong xử lý tin báo, tố giác tội phạm, bảo vệ bí mật nhà nước. Kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng các mô hình khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Phối hợp rà soát, tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công tại cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chăm lo thiết thực đời sống Nhân dân; hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, giới thiệu việc làm; cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.

Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo “Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của cơ quan thường trực các cấp trong việc tham mưu, định hướng, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị.

Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với từng địa bàn và nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Rà soát loại bỏ những mô hình hoạt động không hiệu quả, mang tính hình thức; thường xuyên củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp.

Tổ chức định kỳ và đột xuất việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì hoạt động giao ban, báo cáo, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện; hằng năm tiến hành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết quả của 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09  đã đưa công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu, hiệu quả và chất lượng, góp phần quan trọng xây dựng TP Móng Cái an ninh, an toàn, nhân dân hạnh phúc, trở thành điểm đến thân thiện. 

Với vị thế, vị trí địa chiến lược về Kinh tế, Quốc phòng - An ninh, Móng Cái đang đứng trước thời cơ và vận hội mới, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư với nhiều chủ trương, chính sách lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố quyết tâm xây dựng Móng Cái ngày càng phát triển, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia; củng cố vững chắc thành tựu của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo nền tảng từng bước xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, đô thị loại I theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV đã đề ra. 

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...