Đại biểu HĐND Tỉnh và TP Móng Cái tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

17/11/2023 13:58
Ngày 17/11, tại TP Móng Cái, Đại biểu HĐND Tỉnh và đại biểu HĐND TP Móng Cái tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND Tỉnh khóa XIV, HĐND thành phố khóa XXI.

Tại các cụm tiếp xúc, cử tri các xã, phường trên địa bàn thành phố Móng Cái đã được Đại biểu HĐND Tỉnh thông báo về thời gian, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 – HĐND Tỉnh khóa XIV, dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ 6-8/12/2023 tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh. 

Đồng thời, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Tỉnh. Theo đó, Năm 2023, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thử thách mới xuất hiện, phức tạp, nặng nề, tác động toàn diện tới sự ổn định và phát triển của địa phương; tỉnh vừa phải tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tập trung khắc phục các yếu kém, tồn đọng, khuyết điểm qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vừa phải tập trung, quyết liệt bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thực tiễn địa phương, tiếp tục cụ thể hóa sáng tạo, đồng bộ Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, số 148/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; cùng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, giữ vững sự ổn định, đổi mới và phát triển của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đại biểu HĐND Tỉnh cũng đã thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước và lắng nghe, ghi nhận ý kiến cử tri tại cuộc tiếp xúc.

Các Đại biểu HĐND TP Móng Cái báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, được tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 18- 19/12/2023 tại  Hội trường tầng I - Thành ủy Móng Cái. Thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của TP Móng Cái. 

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ năm 2023, với tinh thần chủ động, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, luôn bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. Thành phố đã khai thác tốt thời cơ, dư địa phát triển, lãnh đạo toàn diện, có chiều sâu, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trọng tâm là thành phố duy trì tốt nhịp độ phát triển kinh tế-xã hội; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã cơ bản hoàn thành, là cơ sở để quản lý và thu hút đầu tư, phát triển; tận dụng tốt thời cơ hoạt động thông quan trở lại và hiệu quả từ đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và các dự án động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội - ngành thương mại, dịch vụ tăng 114,1%CK, khách du lịch đến Thành phố đạt trên 2,4 triệu lượt người, tăng 126% CK; Tổng thu NSNN ước đạt 5.040.000 triệu đồng (tăng 34,5% CK), trong đó thu nội địa cao nhất từ trước đến nay; Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài về đất đai, GPMB, “điểm nghẽn” từng bước được tháo gỡ, khắc phục tốt các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các Kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và theo chỉ đạo mới của cơ quan có thẩm quyền cấp trên, tạo sự ổn định để phát triển; Công tác CCHC, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ hành chính công được nâng cao; chỉ số DDCI đứng thứ nhất khối địa phương trong Tỉnh năm 2022; hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn đạt 97%, từng bước xây dựng chính quyền “liêm chính, vì Nhân dân phục vụ”; Các hoạt động thông tin, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng lợi thế so sánh của Thành phố, công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt; tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 77 năm thành lập Đảng bộ Thành phố, 15 năm thành lập Thành phố với khát vọng đổi mới - phát triển được lan tỏa mạnh mẽ, niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền được củng cố, nâng lên, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị ổn định, không có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra trên địa bàn; hoạt động đối ngoại được tăng cường, đi vào chiều sâu, là điểm sáng “hình mẫu” trong quan hệ hợp tác khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển. 

Đại biểu HĐND TP Móng Cái cũng đã thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước và lắng nghe, ghi nhận ý kiến cử tri tại cuộc tiếp xúc.

* Tiếp xúc cử tri tại Cụm số 5 Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa gồm các Ông bà: Ông Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh; Bà Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND TP Móng Cái; Ông Hoàng Ngọc Anh, Chánh Văn phòng Thành ủy; Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Thành phố. 

Đại biểu HĐND Tỉnh và TP Móng Cái tiếp xúc cử tri Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa
Ông Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri cụm số 5 đã nghe Ông Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh thông báo thời gian, chương trình nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIV; nghe báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 14-HĐND Tỉnh khóa XIV và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND Tỉnh. 

Theo đó, Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến tổ chức trong 3 ngày từ ngày 6-8/12/2023, tại Trung tâm Tổ chức hội nghỉ tỉnh. Kỳ họp sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng như tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; đánh giá thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023; nhiệm vụ, phương hướng năm 2024; báo cáo tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri…

Bà Dương Thị Huệ, UV BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND TP Móng Cái trả lời một số nội dung cử tri quan tâm
Đại biểu HĐND Thành phố trình bày một số nội dung tại buổi tiếp xúc cử tri

Cũng tại hội nghị, các đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI đã thông báo tới cử tri cụm số 5 về thời gian, chương trình nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND Thành phố, dự kiến tổ chức trong 2 ngày 18-19/12/2023 tại Hội trường Thành ủy Móng Cái; nghe báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2024; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trình Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XXI và kết quả thực hiện Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND Thành phố.

Ông Đỗ Viết Mạnh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận;  Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Móng Cái phát biểu
 
Cử tri các xã phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại hội nghị tiếp xúc đã có 8 đại biểu cử tri phát biểu các ý kiến với 16 nội dung liên quan đến một số vấn đề cụ thể: nâng cấp đường dân sinh, hệ thống thoát nước cho khu dân cư, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất giao rừng cho người dân; xây dựng chợ xã Hải Tiến; quy hoạch khu vực nghĩa trang; việc vay vốn kinh doanh sản xuất; việc đền bù do ảnh hưởng của đường cao tốc; liên quan đến giá điện kinh doanh; việc lắp đặt nắp các tuyến kênh mương đảm bảo an toàn; một số đề nghị chỉnh trang, sửa chữa thiết chế các nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đầu tư thay đường điện đã xuống cấp…

Đại biểu HĐND Tỉnh và Thành phố, các ban ngành, địa phương đã tiếp thu, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Đồng thời sẽ xem xét, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên để sớm giải quyết cho nhân dân trong thời gian tới. Cử tri các xã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của Tỉnh nói chung và thành phố Móng Cái nói riêng trong năm 2023. Đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND Thành phố tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các cử tri, có những quyết sách kịp thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân./.

T/h: Trần Bình - Hải Ninh

 

*, Tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Tỉnh và đại biểu HĐND TP tại cụm số 1 xã Bắc Sơn và Hải Sơn

Ngày 17/11, bà Sẻn Thị Hỷ - đại biểu HĐND Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn và bà Nguyễn Thị Hậu - Trưởng Ban KT - XH HĐND TP, đại biểu HĐND TP  đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại cụm Bắc Sơn và Hải Sơn. Đến dự còn có đại điện các phòng ban chức năng của TP và lãnh đạo 2 xã Bắc Sơn và Hải Sơn.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại cụm số 1 gồm xã Bắc Sơn và Hải Sơn

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri 2 xã Bắc Sơn và Hải Sơn đã được nghe bà Sẻn Thị Hỷ - đại biểu HĐND Tỉnh thông báo về dự kiến thời gian, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND Tỉnh khóa XIV, thời gian dự kiến diễn ra trong 03 ngày, từ 6-8/12/2023 tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh. Đồng thời, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Tỉnh; Đại biểu HĐND Tỉnh cũng đã thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước và lắng nghe, ghi nhận ý kiến cử tri.

Bà Sẻn Thị Hỷ - đại biểu HĐND Tỉnh thông báo về kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND Tỉnh 
 Bà Nguyễn Thị Hậu - đại biểu HĐND TP thông báo về kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND TP 

Cũng tại hội nghị tiếp xúc, cử tri 2 xã Bắc Sơn và Hải Sơn đã được nghe bà Nguyễn Thị Hậu - Trưởng Ban KT - XH HĐND TP, đại biểu HĐND TP  báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến sẽ được tổ chức trong 02 ngày 18 và 19/12 tại Hội trường tầng I - Thành ủy Móng Cái. Kỳ họp thứ 15 sẽ thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của TP Móng Cái, đồng thời, thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước và lắng nghe và ghi nhận ý kiến của cử tri.

Đại diện cử tri tham gia ý kiến

Tại cụm số 1 gồm 2 xã Bắc Sơn và Hải Sơn đã có 5 ý kiến của các đại biểu cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm hơn nữa về chế độ chính sách đối với cán bộ thôn, khu; đề xuất T.W, Tỉnh và TP tổ chức hội đàm với nước bạn nhằm thông thương trở lại đối với cặp chợ biên giới Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc) thúc đẩy kinh tế - xã hội và đối ngoại nhất là hoạt động kết nghĩa bản với bản đối với khu vực biên giới đồng thời tạo việc làm và nâng cao đời sống cho nhân dân; Đề xuất về việc đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất giao rừng cho nhân dân, thực hiện đảm bảo theo quy hoạch đối với các quy hoạch đất ở khu dân cư…và một số nội dung mà cử tri quan tâm.

 
Lãnh đạo xã Bắc Sơn và đại biểu HĐND các cấp trả lời  ý kiến thuộc thẩm quyền và ghi nhận ý kiến của đại biểu cử tri gửi tới kỳ họp HĐND Tỉnh và HĐND TP sắp tới

Tại hội nghị tiếp xúc, bà Sẻn Thị Hỷ - đại biểu HĐND Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn và bà Nguyễn Thị Hậu - Trưởng Ban KT - XH HĐND TP, đại biểu HĐND TP và lãnh đạo xã Bắc Sơn đã trực tiếp giải đáp các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, nêu rõ các ý kiến trả lời đối với những nội dung mà cử tri quan tâm đề xuất, đối với những ý kiến vượt thẩm quyền, các đại biểu HĐND Tỉnh , HĐND TP đã ghi nhận và tổng hợp để trình lên kỳ họp HĐND Tỉnh và kỳ họp HĐND TP sắp tới./. 

T/h: Trần Tương

* Tại cụm tiếp xúc Trần Phú: Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI cùng tổ đại biểu HĐND TP Móng Cái khóa XXI đã có buổi tiếp xúc cử tri tại cụm số 2 gồm các xã, phường: Hải Xuân, Trần Phú, Ka Long, Hòa Lạc, Hải Hòa.

Tiếp xúc cử tri tại cụm số 2 gồm 5 xã, phường: Hải Xuân, Trần Phú, Ka Long, Hòa Lạc, Hải Hòa

Tại buổi tiếp xúc cử tri các xã, phường: Hải Xuân, Trần Phú, Ka Long, Hòa Lạc, Hải Hòa, đồng chí Trần Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy phường Hải Hòa, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI, thừa ủy quyền của tổ đại biểu HĐND Tỉnh khóa XIV tại Móng Cái và đồng chí Dương Trọng Bính, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và Thành phố năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và Thành phố năm 2024; thời gian, chương trình nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh khóa XIV và HĐND Thành phố khóa XXI; thông qua báo cáo tổng hợp kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 5 xã, phường: Hải Xuân, Trần Phú, Ka Long, Hòa Lạc, Hải Hòa gửi tới kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIV và kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố khóa XXI; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND Thành phố; các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước của HĐND tỉnh và HĐND Thành phố. 

Đồng chí Trần Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy phường Hải Hòa, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI, thừa ủy quyền của tổ đại biểu HĐND Tỉnh khóa XIV tại Móng Cái thông báo tới cử tri dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh 
Đồng chí Dương Trọng Bính, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI đã thông tin tới cử tri về dự kiến thời gian, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND Thành phố 

Theo đó, dự kiến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6-8/12 và Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND Thành phố khóa XXI dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 18-19/12/2023. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách liên quan tới y tế, giáo dục, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên tại các địa bàn biển đảo, biên giới, khu vực đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi… HĐND tỉnh và HĐND TP Móng Cái sẽ tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh, Thành phôa bầu, phê chuẩn. 

Cử tri các xã, phường cụm số 2 phát biểu ý kiến kiến nghị

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri 5 xã, phường: Hải Xuân, Trần Phú, Ka Long, Hòa Lạc, Hải Hòa bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh nói chung và thành phố Móng Cái nói riêng năm 2023. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri 5 xã, phường mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND Thành phố tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các cử tri để có những chỉ đạo, điều hành cụ thể, sát thực tế, đúng nguyện vọng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và TP Móng Cái nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI đề nghị các phòng, ban trả lời các ý kiến của cử tri

Trực tiếp kiến nghị với đại biểu HĐND Tỉnh và đại biểu HĐND Thành phố, cử tri 5 xã, phường đã có 6 ý kiến đề cập đến 15 nội dung tập trung vào một số vấn đề như: Cắm biển giao thông trong khu vực đô thị; tận dụng và phát huy triệt để lợi thế tài nguyên về đất, về rừng, nhất là đất nông nghiệp để mang lại giá trị hiệu quả; quan tâm đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng Thành phố; các thiết chế văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa; cải tạo, xây dựng điểm nhấn cho Thành phố sáng - xanh - sạch – đẹp; nghiên cứu xem xét lại cơ chế sử dụng kinh phí hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi; liên quan đến cơ sở hạ tầng sau GPMB các dự án; giao tái định cư chậm cho người dân trong diện GPMB.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI tiếp thu và trả lời các ý kiến của cử tri

Sau khi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các cử tri, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI cảm ơn các cử tri đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn bức xúc, cần quan tâm giải quyết, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Đồng chí đã trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, đồng thời đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan tiếp thu đầy đủ và trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, đồng chí đề nghị tổ đại biểu HĐND Thành phố tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chuyển lên HĐND tỉnh và các Sở, ngành chức năng xem xét để giải quyết trong thời gian tới.

T/h: Vi Thu

* Tại cụm tiếp xúc Ninh Dương, các đại biểu HĐND TP Móng Cái gồm: Bà Bùi Thị Lệ Hằng- Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2; Bà Phùng Thị Thu Vân, Ông Trần Ngọc Trung, Ông Lê Văn Cường, Bà Bùi Thị Thúy Nga, bà Nguyễn Thị Ninh đã tham gia tiếp xúc cử tri các xã phường Vạn Ninh, Ninh Dương, Hải Yên và thực hiện các nội dung theo chương trình, nhiệm vụ giao. 

Quang cảnh cụm tiếp xúc tại phường Ninh Dương 
Các Đại biểu HĐND TP Móng Cái tham dự 
Đại diện cử tri, lãnh đạo các địa phương, ngành liên quan dự tiếp xúc 

Cử tri 3 địa phương đã bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả tốt đẹp, dấu ấn của Tỉnh và thành phố trong năm 2023 trên các lĩnh vực, nhất trí, đồng tình với các nội dung chương trình các kỳ họp sắp tới. Đồng thời có 6 ý kiến kiến nghị với thành phố các nội dung liên quan tới lĩnh vực nâng cấp hạ tầng đường giao thông các khu dân cư; hoàn trả, nâng cấp đê phục vụ sản xuất và đảm bảo an toàn cho nhân dân... Đại biểu HĐND TP Móng Cái đã tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền để báo cáo kỳ họp tới xem xét, giải quyết.

Đại biểu Bùi Thị Lệ Hằng thông tin về kỳ họp HĐND Tỉnh và báo cáo tình hình KTXH Tỉnh Quảng Ninh năm 2023 
Đại biểu Phùng Thị Thu Vân thông tin về kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố Móng Cái khóa XXI, báo cáo tóm tắt tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của TP Móng Cái
Đại biểu cử tri 3 xã phường tham gia ý kiến 

T/h: Thu Hằng

Nhóm phóng viên
Trung tâm TTVH
Loading...