Đã có 50% Doanh nghiệp tại TP Móng Cái đăng ký hóa đơn điện tử

Theo Báo cáo nhanh từ Chi cục thuế TP Móng Cái, đến hết ngày 30/11/2021, đã có 369/742 Doanh nghiệp đăng ký hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ gần 50%, có 270 doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP (đạt 51.92% chỉ tiêu Cục Thuế giao).

Để triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ và thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Chi cục Thuế TP Móng Cái đã tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu cho thành phố trong tổ chức triển khai và chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, xã phường tuyên truyền tới các đối tượng người nộp thuế. Trong đó, đã thực hiện gửi email đến NNT để giới thiệu về Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ và thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế. Ban hành công văn gửi Trung tâm truyền thông văn hóa TP và UBND TP phối hợp với Chi cục Thuế tuyên truyền, vận động đến các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư số 78/2021, treo panno tuyên truyền về hóa đơn điện tử (do Cục Thuế cấp phát) tại bộ phận một cửa Chi cục Thuế, Đội quản lý thuế liên xã, phường số 1,2,3, tại Trung tâm hành chính công, Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố, phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử điện theo nghị định số 123 thông tư 78, đồng thời, tuyên truyền trên các trang thương mại điện tử zalo, fb.

Đã có 50% Doanh nghiệp tại TP Móng Cái đăng ký hóa đơn điện tử

Tính đến ngày 26/11/2021, đã có 03 trường học đăng ký sử dụng HĐĐT theo nghị định 123/2020/NĐ-CP thành công. Chi cục Thuế tiếp tục theo dõi và đôn đốc các trường học trên địa bàn thành phố Móng Cái sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử.

Chi cục Thuế cũng đã tổ chức 1 buổi tuyên truyền, tập huấn về hóa đơn điện tử, mời 158 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Móng Cái chưa phát hành hóa đơn điện tử tham dự. Đến ngày 26/11/2021 có 270 doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP (đạt 51.92% chỉ tiêu Cục Thuế giao, 270/520). Ước đến 31/12/2021 Chi cục hoàn thành chỉ tiêu Cục giao đạt 520 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Toàn TP Móng Cái phấn đấu đến hết tháng 3/2022 sẽ hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu giao.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...