Đặc điểm tình hình

13/10/2021 08:48
Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa xã hội xã Vĩnh Thực

1. Vị trí địa lý.

Vĩnh Thực là xã Đảo cách trung tâm thành phố Móng Cái hơn 20km về phía Bắc, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, là khu vực biên mậu phía Đông bắc của Tổ quốc, có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp Phường Bình Ngọc, xã Vạn Ninh; Phía Đông giáp Biển Đông; Phía Nam giáp Đảo Trần; Phía tây giáp xã Vĩnh Trung. Là xã thuần nông với cơ cấu ngành nghề kinh tế trên 90% thu nhập từ sản xuất nông - lâm nghiệp - ngư nghiệp và khai thác thuỷ hải sản ven bờ, 10% là dịch vụ, phong trào xây dựng "Nông thôn mới nâng cao" được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, 100% nhân dân được hưởng chế độ thẻ bảo hiểm y tế xã đảo, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân được yên tâm sản xuất và phát triển kinh tế. Xã có 1 Đảng bộ với tổng số đảng viên 101 đồng chí được chia thành 8 chi bộ bao gồm (03 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ Công an, 1 chi bộ quân sự).

2. Diện tích đất tự nhiên.

Tổng Diện tích đất tự nhiên 2.113,47ha (21,14km2) trong đó: Đất nông nghiệp 1.453,08ha; Đất lâm nghiệp 1.174,45ha; Đất sản xuất nông nghiệp 384,94ha; Đất trồng cầy hàng năm 84,19ha; Đất có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản 66ha; Đất phi nông nghiệp 238,72ha; Đất ở 20,96ha; Đất chuyên dùng khác 133,85ha; 

3. Về dân số.

Tổng số hộ 905 hộ = 3.339 nhân khẩu (Trong đó: 894 hộ thường trú = 3.301 nhân khẩu, tạm trú là 11 hộ = 38 nhân khẩu). Có 10 thành phần dân tộc: Kinh: 3.125 khẩu; Thái: 02 khẩu; Dao: 41 khẩu; Hoa: 37 khẩu; Tày 15 khẩu; Sán Dìu 06 khẩu; Mường 04 khẩu; Sán Chỉ 07 khẩu; Mông 04 khẩu; Sán Chay 01 khẩu).

4. Số đơn vị hành chính cấp xã và số lượng thôn.

- Trên toàn địa bàn có 03 thôn dân cư: Thôn 1, thôn 2, thôn 3 (Cũ là: Thôn Đông, thôn Trung, thôn Nam); 

- Trường học: 03 trường của 03 cấp học (Mầm Non, Tiểu học và THCS)

- Trạm y tế: 01 trạm y tế; 

- Đơn vị đóng trên địa bàn gồm: Đơn vị Bộ đội đảo; Đồn biên phòng CK Cảng Vạn Gia; Chi cục Hải Quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, Cảng Vụ hàng hải Quảng Ninh tại Vạn Gia, Trạm Luồng hàng hải Việt Nam, Trạm Quản lý đường sông 3, Trạm đèn biển Vĩnh Thực, Trạm kiểm dịch y tế Quốc tế Vạn Gia.

- Các dịch vụ vận chuyển: Dịch vụ Hợp tác xã tổng hợp Vạn Gia - Vĩnh Thực (Hải Thủy), Công ty TNHH Vạn Gia - Vĩnh Thực (Xuân Voòng), Dịch vụ Xe - Xuồng bay Khánh Hài, Công ty TNHH 1TV Ka Long - Móng Cái (882).

5. Về cơ cấu bộ máy: Là đơn vị hành chính loại 1, số lượng cán bộ công chức theo định biên là 22, hiện bố trí 21 (10 cán bộ chuyên trách và 11 công chức), người hoạt động không chuyên trách cấp xã 13. Hội đồng nhân dân xã gồm 21 đại biểu, trong đó TT HĐND xã 02 người gồm chủ tịch và phó chủ tịch, ban kinh tế xã hội và ban pháp chế mỗi ban có 05 thành viên. Ủy ban nhân dân gồm 04 thành viên, trong đó: 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch và 01 thành viên. Tất cả cán bộ công chức đều đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

6. Về chức năng nhiệm vụ: Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019, HĐND - UBND luôn bám sát chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nổi bật là việc thực hiện Đề án xây dựng Nông thôn mới và được công nhận tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh về công nhận xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới năm 2018. Hiện xã đang tiếp tục thực hiện đề án xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2022 - 2025.

6.1. Về kinh tế - xã hội: Trong những năm qua, trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đảng bộ và Nghị quyết HĐND xã về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng, an ninh, địa phương đã xác định tập trung cơ cấu các ngành kinh tế của xã, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng dần ngành dịch vụ thương mại, du lịch nhằm nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và phù hợp với chương trình phát triển kinh tế chung của Tỉnh và Thành phố trong giai đoạn mới hiện nay. Thu nhập bình quân đầu người 47,7 triệu đồng/người/năm.  

Phong trào VHVN - TDTT trong quần chúng nhân dân được phát triển mạnh mẽ, sự nghiệp giáo dục đào tạo luôn được quan tâm đúng mức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng về cả quy mô phát triển và chất lượng. Công tác chuẩn hóa đội ngũ giáo viên được thực hiện có hiệu quả. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ cương nề nếp được tăng cường, số lượng học sinh các trường tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, cấp Tỉnh đều đạt giải tăng hàng năm. 100% trẻ em đều được đến trường, đạt phổ cập THCS; tỷ lệ học sinh chuyển cấp, chuyển lớp đạt 100%, hàng. Hiện nay trên địa bàn xã đã được đầu tư trường cao tầng 3 cấp học: THCS, Tiểu học, Mầm non (Các trường đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1). Công tác chính sách xã hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.  

Trong những năm qua đã thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho nhân dân đạt kết quả cao, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo. Tỷ lệ tiêm phòng, uống thuốc phòng theo độ tuổi, đối tượng quy định đạt 100% kế hoạch, công tác phòng ngừa các loại bệnh dịch, trọng tâm là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, dân số, KHHGĐ và trẻ em thường xuyên được chú trọng quan tâm chỉ đạo. 

Tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, 3/3 thôn xây dựng và thực hiện quy ước thôn văn hoá, 100% các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá và có từ 90 - 95% hộ đạt gia đình văn hoá hàng năm, trong đó trên 25% hộ đạt gia đình tiêu biểu.  

6.2. Về phát triển du lịch, dịch vụ: Trên cơ sở khắc phục những khó khăn do thiên tai, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh Covid-19, với niềm tin tuyệt đối vào đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Thực đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết thi đua quyết thắng thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, du lịch, dịch vụ, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt, cơ cấu kinh tế tương đối toàn diện phát triển theo hướng Dịch vụ thương mại, trên địa bàn có 02 điểm du lịch là Trạm đèn biển Hải Đăng đầu tán và bãi biển Đầu Đông - Thôn 02.

6.3. Về quốc phòng - an ninh : Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, kế hoạch của UBND thành phố, Đảng ủy - UBND đều xây dựng Nghị quyết, kế hoạch triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân, đảm bảo số lượng và chất lượng, tổ chức tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập phòng thủ, thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm chỉ đạo, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn xã luôn ổn định và giữ vững, không xảy ra điểm nóng và vấn đề phức tạp, không có khiếu kiện đông người vượt cấp sẩy ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và phát huy tác dụng tích cực góp phần thiết thực vào củng cố, xây dựng Đảng, Chính quyền, đoàn thể, công an, quân sự đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu được UBND tỉnh tặng giấy khen, chính quyền đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến hàng năm./.

Lê Văn Tiền
Loading...