Đặc điểm tình hình Phường Trần Phú

06/10/2021 10:23
Tình hình chung Phường Trùng Phú

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên trụ sở: Đảng ủy- HĐND- UBND phường Trần Phú

- Địa chỉ: Số 43 Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033887520.

- Số Fax: không có

- Thư điện tử: ubndtranphu.mc@quangninh.gov.vn

- Phường Trần Phú được thành lập ngày 05/8/1998, nằm trong trung tâm của thành phố Móng Cái, có diện tích tự nhiên 102,74 ha, phía Đông giáp phường Hải Hòa, phía Tây giáp phường Kalong, phía Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với 1,3km đường biên giới; phía Nam giáp phường Hòa Lạc. Đơn vị hành chính của phường được chia thành 03 khu với tổng số 1125 hộ, 3918 khẩu.

Cơ cấu kinh tế của phường được xác định là du lịch- dịch vụ- thương mại- tiểu thủ công nghiệp, lấy du lịch làm nền kinh tế mũi nhọn .Trên địa bàn phường có Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Cửa khẩu tiểu ngạch KaLong, 200 đầu mối cơ quan, doanh nghiệp, có 4 chợ và 3 trung tâm thương mại với 3000 hộ kinh doanh Việt Nam và Trung Quốc, 95 khách sạn, nhà nghỉ, 03 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, phố đi bộ, khu ẩm thực. Hàng ngày, có hàng nghìn du khách đến tham quan, mua sắm trên địa bàn phường.

Cơ cấu tổ chức gồm: 01 Đảng bộ với 06 chi bộ trực thuộc; Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH: Hội Cựu Chiến binh, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Ủy ban nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định

Điều 58, 59 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ở phường, có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

2. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

Loading...