Đại biểu HĐND Tỉnh tại TP Móng Cái dự kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV qua đường truyền trực tuyến

13/11/2021 11:50
Ngày 13/11, tại TP Hạ Long, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường và trực tuyến đến các địa phương.

Dự kỳ họp còn có các đồng chí: Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường và trực tuyến đến các địa phương

Tại đầu cầu Móng Cái có các đồng chí: Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh tại Móng Cái; Linh mục Ngô Văn Vàng, Chính xứ, Xứ Trà Cổ, TP Móng Cái, Đại biểu HĐND Tỉnh; Sẻn Thị Hỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, Đại biểu HĐND Tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết nghị: Điều chỉnh, phân bổ Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021; Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách theo hướng kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân và hoàn thành trong năm 2021; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 303/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Ninh; Phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 120 của Quốc hội, Quyết định số 1791 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư “Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 06, Nghị quyết 16 đã đề ra để nâng cao đời sống, thu nhập, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, vùng miền, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Trọng tâm là tập trung nguồn lực để hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội đồng bộ, khai thác hiệu quả lợi thế đặc thù, khác biệt của từng địa phương là các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo trong giai đoạn mới.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thẳng thắn, dân chủ thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao.

Sau phiên khai mạc, HĐND tỉnh nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh tại Móng Cái  cùng các Đại biểu tham dự họp trực tuyến

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Móng Cái, đại biểu Sẻn Thị Hỷ đã bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp và tham gia về dự thảo Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, Thành phố Móng Cái thời gian tới tập trung nguồn lực để đưa các xã lên phường trong khi đó Móng Cái được giao tự chủ, tự cân đối. Tuy nhiên trong hai năm dịch bệnh Covid -19, Thành phố  gặp không ít khó khăn trong điều hòa vốn, đề nghị tỉnh quan tâm giành nguồn lực đầu tư có cơ chế riêng đầu tư cho các xã Hải Sơn, Bắc Sơn, hai xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực. Song song với việc bố trí nguồn lực thực hiện các dự án, TP Móng Cái đề nghị các sở, ngành của tỉnh quan tâm giải quyết vướng mắc: điều chỉnh, khắc phục những bất hợp lý trong việc phân loại rừng và quy hoạch ba loại rừng, quy hoạch chồng chéo giữa rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ biên giới. Sớm tháo gỡ giải quyết các vướng mắc nguồn vốn trồng rừng dự án bàn giao cho các địa phương…, giao đất, giao rừng cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số để yên tâm sản xuất, bám biên giới.

Trong năm 2022 và cả giai đoạn đã xác định được tổng mức vốn khi triển khai thực hiện các dự án, do vậy, đề nghị tỉnh quan tâm: Phân cấp, phân quyền, giám sát chặt chẽ, hiệu quả sau đầu tư. Các địa phương lựa chọn Đơn vị thi công có năng lực thực hiện các dự án. Khảo sát thật kỹ quỹ đất thực hiện dự án phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương. 

Ngoài ra, cần nhận định nhân tố quyết định để mang tính bền vững đưa các xã, thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo chính là đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số chuyên nghiệp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghệ. Đào tạo nghề cho người dân tạo sự bứt phá trong sản xuất.

Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh tại Móng Cái đồng tình với ý kiến báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách lồng ghép thực hiện chương trình NTM trong Nghị quyết Chương trình tổng thể tạo thống nhất trong quản lý./.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...