Đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố Móng Cái tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm

20/11/2022 11:20
Ngày 20/11, tại TP Móng Cái, Đại biểu HĐND Tỉnh và thành phố Móng Cái tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm để thông tin các nội dung liên quan và lắng nghe ý kiến cử tri.

Dự tại điểm tiếp xúc cụm số 6 tại phường Hải Yên TP Móng Cái  có các đồng chí: Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh, Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại cụm số 6 

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri cụm số 6 gồm các phường xã : Hải Yên, Ninh Dương, Vạn Ninh đã nghe đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh thông báo thời gian, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIV; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 HĐND Tỉnh khóa XIV và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 9/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước của HĐND tỉnh. 

Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri TP Móng Cái 

Cử tri đã nghe đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái thông báo thời gian, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND thành phố khóa XXI, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ năm 2022, các cấp, các ngành từ Thành phố đến xã, phường đã bám sát chủ đề công tác năm, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND Thành phố “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, điều hành; đồng thời bám sát tình hình thực tiễn để tích cực, chủ động linh hoạt, sáng tạo vừa thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng, tận dụng mọi cơ hội để phục hồi nhanh chóng, mạnh mẽ ngành du lịch; qua đó tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, giữ được đà tăng trưởng, nổi bật là: Duy trì tốt sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu; đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển trong tư tưởng, nhận thức của Nhân dân; niềm tin của người dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được nâng cao. Tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố và Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (tỷ lệ trúng cử cao). Công tác phòng chống dịch Covid-19, tiêm vac xin tiếp tục được triển khai quyết liệt, nhạy bén, hiệu quả, giữ vững thành quả địa bàn "Ồn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới", "Vùng xanh an toàn”tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh, đưa nhịp sống sôi động trở lại và nhanh chóng phục hồi ngành du lịch, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu. Phối hợp phục vụ tổ chức thành công khánh thành đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. 

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái tiếp xúc cử tri  cụm số 6 

Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, giải ngân vốn đầu tư công, công tác GPMB triển khai các dự án trọng điểm, động lực được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Thực hiện cấp mới, cấp đổi đất ở, tháo gỡ một số vướng mắc tồn tại về đất đai, xây dựng kéo dài đã và đang được quan tâm chỉ đạo giải quyết, tạo hiệu ứng tốt trong Nhân dân. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh. Thu hút khách du lịch ước cả năm 2022 tăng 886%CK; tổng thu NSNN ước đạt trên 3.908 tỷ đồng, tăng 17%CK, trong đó thu nội địa ước đạt trên 1.451 tỷ đồng, tăng 4,2%CK... Văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đến nay giảm được 22/19 hộ nghèo, đạt 116%KH (còn 17 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội), hộ cận nghèo giảm được 62/40 hộ, tỷ lệ đạt 155%KH năm; an sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội không ngừng được nâng cao; thực hiện tốt tiến bộ, công bằng xã hội. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách Tư pháp được tăng cường; tình hình đơn thư khiếu nại, kiến nghị giảm so với CK. Hoạt động đối ngoại, ngoại giao Nhân dân, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

Công tác giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đã được UBND Thành phố, các phòng, ban, xã, phường quán triệt, tập trung chỉ đạo giải quyết nghiêm túc. Các phòng, ban, xã, phường liên quan đã chủ động khảo sát, nắm tình hình thực tế, tích cực trao đổi, phối hợp để giải quyết theo chức năng, thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Đến nay, đã có 24/42 (đạt 64,2%) kiến nghị đã được giải quyết xong triệt để hoặc giải quyết làm rõ, giải thích rõ để thông tin cho cử tri. Nhiều kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố đã được quan tâm giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có nội dung kiến nghị của cử tri chưa thể giải quyết dứt điểm ngay nhưng đã được UBND Thành phố chỉ đạo làm rõ để thông tin tới các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố và cử tri hoặc xác định thời gian cụ thể để các phòng, ban, xã phường liên quan tập trung giải quyết. 

Cử tri cụm số 6 nêu ý kiến tại hội nghị 

Tại hội nghị tiếp xúc, đã có 03 đại biểu cử tri phát biểu các ý kiến liên quan tới việc xây dựng các tuyến đường liên khu ở Hải Yên đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, việc đảm bảo an toàn cho nhân dân khi mạng viễn thông, dây điện lưới kéo qua khu dân cư chưa hợp lý, việc đảm bảo các điều kiện để cấp phép xây dựng đối với những địa bàn chưa có quy hoạch chi tiết. 

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái đã trực tiếp trả lời rõ từng vấn đề cụ thể của cử tri, trong đó, giao Đội Kiểm tra trật tự đô thị phối hợp cùng UBND các phường xã rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp nhà mạng viễn thông vi phạm quy định; thông tin rõ tới cử tri về quy trình cấp đổi, tách thửa; Thành phố sẽ rà soát nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn theo thứ tự ưu tiên lựa chọn để bố trí nguồn lực cho phù hợp. UBND thành phố sẽ bố trí kiểm tra thực địa trong thời gian sớm nhất để có giải pháp lâu dài phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của nhân dân trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với quy hoạch được duyệt.

*Đại biểu HĐND Tỉnh Quảng Ninh và TP Móng Cái tiếp xúc cử tri cụm số 2

Quang cảnh tiếp xúc cử tri

Ngày 20/11, TP Móng Cái đã tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV ứng cử tại TP Móng Cái và đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI tại cụm số 2 gồm các xã phường Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long, Hải Hòa và Hải Xuân. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh tại Móng Cái; cùng lãnh đạo UBND TP Móng Cái và đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI đã tham dự tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh tại Móng Cái

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh tại Móng Cái đã thông tin nhanh đến toàn thể cử tri về dự kiến thời gian, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh, kỳ họp cuối năm 2022. Theo đó, Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 03 ngày, từ 07-09/12/2022, sẽ thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết; báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 9/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước của HĐND tỉnh; đồng thời nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Đại biểu cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị

Đối với TP Móng Cái, các đại biểu cử tri cũng đã được nghe về dự kiến thời gian kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND Thành phố khoá XXI với các nội dung báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND TP khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước của HĐND thành phố và kết quả thực hiện NQ 116/NQ -HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND Thành phố về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND TP khoá XXI và các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND Thành phố trước chưa được giải quyết dứt điểm.

Lãnh đạo các phòng, ban và xã Hải Xuân giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại hội nghị các đại biểu cử tri đã nêu 3 ý kiến, kiến nghị một số vấn đề về cần chỉnh trang lại vỉa hè tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Trần Phú đảm bảo đồng bộ, tạo mĩ quan và an toàn; vấn đề giải ngân đúng tiến độ tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng cũng như việc giải phóng mặt bằng bởi việc thi công đường cao tốc tại xã Hải Xuân; nội dung về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành y tế nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh đảm bảo sức khỏe của nhân dân của Trung tâm y tế Thành phố; việc rà soát các dự án trên địa bàn phường Ka Long hiện chủ đầu tư không tiếp tục thực hiện dự án gây mất mĩ quan và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn khu phố 3 phường Ka Long; Thành phố quan tâm tới các thiết chế văn hóa nơi sinh hoạt thể dục thể thao và tổ chức tiệc cưới cho nhân dân trên địa bàn.

Trên cơ sở ý kiến của cử tri, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí  Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh tại Móng Cái khóa XIV và đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI cùng các phòng, ban chức năng đã giải trình làm rõ một số kiến nghị của cử tri đảm bảo khách quan, minh bạch đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các ý kiến để tổng hợp, báo cáo gửi tới kỳ họp HĐND tỉnh và HĐND Thành phố để giải quyết theo quy định trong thời gian tới./.

*  Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIVvà HĐND Thành phố khóa XXI tiếp xúc cử tri tại cụm số 5

Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIV và HĐND Thành phố khóa XXI, sáng 20/11, đồng chí Dương Thị Huệ, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI cùng tổ đại biểu HĐND TP Móng Cái khóa XXI đã có buổi tiếp xúc cử tri tại cụm số 5 gồm các xã: Hải Tiến, Hải Đông, Quảng Nghĩa. 

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIVvà HĐND Thành phố khóa XXI tiếp xúc cử tri tại cụm số 5

Tại buổi tiếp xúc cử tri các xã Hải Tiến, Hải Đông, Quảng Nghĩa, đồng chí Dương Thị Huệ, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, thừa ủy quyền của tổ đại biểu HĐND Tỉnh khóa XIV tại Móng Cái và đồng chí Lê Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Dương, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và Thành phố năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm năm 2022; thời gian, chương trình nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh khóa XIV và HĐND Thành phố khóa XXI; thông qua báo cáo tổng hợp kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri 3 xã Hải Tiến, Hải Đông, Quảng Nghĩa gửi lên kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIV và kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khóa XXI; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 9/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND Thành phố về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố; các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm trong các kỳ họp trước của HĐND tỉnh và HĐND Thành phố. 

Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, thừa ủy quyền của tổ đại biểu HĐND Tỉnh khóa XIV tại Móng Cái thông báo thời gian, chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh

Đồng chí Lê Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Dương, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI thông báo thười gian, nội dung kỳ họp cuối năm của HĐND Thành phố

Theo đó, với nhiều điểm đổi mới, kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 7-9/12/2022 và kỳ họp cuối năm của HĐND Thành phố khóa XXI dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 15, 16/12. Tại các kỳ họp lần này, HĐND tỉnh và HĐND Thành phố sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; nghe, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình; tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm, trọng điểm của tỉnh và Thành phố; chất vấn nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và TP Móng Cái.

Cử tri 3 xã Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 xã Hải Tiến, Hải Đông, Quảng Nghĩa bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh nói chung và thành phố Móng Cái nói riêng trong năm 2022. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng Đảng bộ, chính quyền các cấp đã nỗ lực tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri 3 xã mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND Thành phố tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các cử tri để có những chỉ đạo, điều hành cụ thể, sát thực tế, đúng nguyện vọng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và TP Móng Cái nói riêng.

Lãnh đạo các địa phương trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của xã

Trực tiếp kiến nghị với đại biểu HĐND Tỉnh và đại biểu HĐND Thành phố, cử tri 3 xã Hải Tiến, Hải Đông, Quảng Nghĩa đã đề cập đến các nội dung tập trung vào một số vấn đề như: chế độ chính sách gồm chế độ cho người dân tham gia trong thời kỳ kháng chiến; thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về đất đai; Thành phố quan tâm đầu tư, hoàn thiện đường dân sinh, đường gom, một số tuyến đê ….bị ảnh hưởng sau khi cao tốc đi vào hoạt động; chế độ tái định cư cho nhân dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; có phương án đảm bảo nguồn điện cho nhân dân; quan tâm sữa chữa tuyến đê thôn 2, Hải Tiến; hỗ trợ 54 hộ bị ảnh hưởng rừng ngập mặn đối với sản xuất nông nghiệp khi thi công đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái….

Đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Sau khi lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các cử tri, đồng chí Dương Thị Huệ, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI cảm ơn các cử tri đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn bức xúc, cần quan tâm giải quyết, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Đồng chí đã trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, đồng thời đề nghị lãnh đạo một phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan tiếp thu đầy đủ và trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, đồng chí đề nghị tổ đại biểu HĐND Thành phố tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chuyển lên HĐND tỉnh và các Sở, ngành chức năng xem xét để giải quyết trong thời gian tới.

Nhóm phóng viên
Trung tâm TTVH
Loading...