Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2025

02/07/2022 17:55
Ngày 2/7, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng TP Móng cái tổ chức Đại hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự có đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố. Đây là Đại hội được Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố chọn làm Đại hội điểm để tổ chức rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc.

Quang cảnh đại hội

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban) được thành lập và đổi tên theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND thành phố Móng Cái. Ban có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND thành phố Móng Cái. Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền Thành phố. Hiện nay, Chi bộ có 26 đảng viên. Số lượng cán bộ, nhân viên là 33 người, trong đó gồm Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ thuộc Ban.

Trong nhiệm kỳ, hoạt động của Chi bộ, cơ quan Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tuy còn gặp nhiều khó khăn do thay đổi, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, diễn biến dịch bệnh phức tạp, các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng có nhiều thay đổi, song với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu, chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Thực hiện tốt công tác Đảng, phát triển đảng viên vượt 200% chỉ tiêu nghị quyết đề ra (kết nạp 06 đảng viên mới), chi bộ liên tục 02 năm được công nhận là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn, hàng năm cơ bản được thực hiện theo kế hoạch; công tác quản lý chất lượng thi công công trình được quan tâm, chỉ đạo, các công trình được bàn giao đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả đầu tư; Số công trình được phê duyệt quyết toán hoàn thành tăng lên rõ rệt; giá trị giải ngân cơ bản đáp ứng kế hoạch hàng năm đề ra.

Trong các hoạt động của chi bộ luôn bám sát quy định của Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan chính quyền Thành phố, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, đảm bảo sự thống nhất cao giữa chi bộ và thủ trưởng cơ quan. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình được tăng cường, Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên được chú trọng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, chấp hành nghiêm Nghị quyết, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố đã biểu dương những thành tích mà Chi ủy và cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban chi ủy, Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết gồm các chỉ tiêu quan trọng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. Đại hội đã bầu Chi ủy Ban Quản lý dự án Thành phố nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Trương Công Thành được bầu làm Phó Bí thư chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố nhiệm kỳ 2022- 2025.

Tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khóa XIII, nhiện kỳ 2022-2025

Trần Bình
Trung tâm TT&VH
Loading...