Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2025

07/07/2022 10:54
Ngày 7/7, Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông qua báo cáo Chi bộ Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy là chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở Cơ quan Thành ủy, gồm 06 đảng viên. Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và đạt những kết quả quan trọng, toàn diện.

Chi bộ đã quan tâm công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác chuyên môn theo thẩm quyền Trung ương quy định và các nhiệm vụ được cấp uỷ giao; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Thành ủy tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Hệ thống các văn bản tham mưu đã phục vụ kịp thời công tác tuyên giáo của địa phương, công tác giáo dục lý luận chính trị và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: công tác tuyên truyền, công tác lý luận chính trị, công tác khoa giáo, công tác văn hóa, văn nghệ; nắm bắt dư luận xã hội và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố mở 16 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 746 quần chúng ưu tú; 07 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng, an ninh cho cho 356 đảng viên mới; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 cho 62 học viên là cán bộ, đảng viên các cơ quan khối nội chính, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Tích cực triển khai công tác xây dựng lực lượng đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Thành phố tại các cơ quan, đơn vị, địa phương với 488 thành viên.

Đại hội bỏ phiếu bầu Chi ủy chi bộ Ban Tuyên giáo Thành uỷ nhiệm kỳ 2022-2025

Chế độ sinh hoạt và hoạt động của chi bộ có nề nếp, đảm bảo nguyên tắc tổ chức, kỷ luật Đảng; nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên rõ rệt. Chi bộ triển khai, quán triệt tinh thần các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chương trình công tác hàng năm có hiệu quả. Làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên, theo dõi, giúp đỡ đảng viên hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng được tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong chi bộ, đã tạo cho cán bộ, đảng viên tự tin, yên tâm công tác, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Với những kết quả đạt được, hai năm liền (2020-2021) chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Ban Tuyên giáo Thành ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng Cờ dẫn đầu khối thi đua công tác Tuyên giáo toàn tỉnh năm 2020 và giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo Thành Uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022-2025 với mục tiêu: Chi bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ do cấp uỷ cấp trên giao về công tác tuyên giáo, trong đó có công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; cơ quan đạt Tập thể lao động tiên tiến và giữ vững danh hiệu Cơ quan văn hoá. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghiêm túc thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên từng bước thực hiện hiệu quả mô hình kiểu mẫu “Chi bộ bốn tốt” với các nội dung: "Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt".

Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố, Bí thư chi bộ khoá VII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, đại hội đã bầu Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ tại đại hội. Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố, Bí thư chi bộ khoá VII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...