Đại hội Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

09/07/2022 07:41
Chiều 8/7, Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố Móng Cái long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành ủy tới dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Thành uỷ, có 10 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực phấn đấu, chi bộ Cơ quan UBKT Thanh tra thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Với tinh thần chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy và Đảng uỷ cơ quan Thành ủy, Chi bộ đã lãnh đạo chuyên môn tham mưu giúp BCH, BTV, Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo quy định của Đảng và Nhà nước. Trong hoạt động luôn bám sát quy định của Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Thành ủy, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, đảm bảo sự thống nhất cao giữa chi bộ và thủ trưởng cơ quan.

Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình được tăng cường, công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên được chú trọng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, chấp hành nghiêm Nghị quyết, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra thành phố được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố, nhiệm kỳ 2022-2025. 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành bầu chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí. Bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư chi bộ tại đại hội. Đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra thành phố tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Ngô Văn Đường,  Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra thành phố được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố, nhiệm kỳ 2022-2025. 

Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Thành uỷ, có 10 đảng viên

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung quan trọng và khẳng định quyết tâm chính trị cao của Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố Móng Cái trong nhiệm kỳ 2022-2025 với mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu giúp BCH, BTV, Thường trực Thành ủy, UBKT Thành ủy, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo quy định của Đảng và Nhà nước; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ luật Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. 

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...